Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat ”låg i sängen och grät” under förhandling – varnas

Nyheter
Publicerad: 2022-06-09 09:32
Foto: Adam Wrafter / SvD / TT

Under en pågående digital förhandling mådde advokaten så dåligt att hon låg och grät i sängen.
Vid ett annat tillfälle kunde hon inte medverka via telefon då hon låg i magnetröntgen – vilket blev droppen och advokaten entledigades från uppdraget som offentligt biträde.
Nu varnas hon av Advokatsamfundets disciplinnämnd för att hon inte tillvaratagit sin klients intressen på det sätt som krävs av en advokat.

I oktober förra året beslutade Polisen att entlediga en advokat från uppdraget som offentligt biträde. Bakgrunden var advokatens agerande i anslutning till att en förvarsförhandling skulle hållas i juli samma år.

I samband med att förhandlingen skulle hållas svarade advokaten inte i telefon när Polisen ringde. Trettio minuter efter utsatt tid ringde hon istället och berättade att hennes mamma gått bort. Enligt myndigheten gick det knappt att höra vad advokaten sa då hon grät och skrek i telefonen. Hon erbjöds att flytta fram förhandlingen, men uppgav att hon ville genomföra den trots allt då hon inte hade tid någon annan dag. Efter förhandlingen hörde hon av sig till Polisen och berättade att hon ”låg i sängen och grät under förhandlingen”.

Låg i magnetröntgen

I september blev det dags för ytterligare en förvarsförhandling då det tidigare beslutet höll på att löpa ut. Polisen kontaktade då advokaten och bokade en ny tid för sådan. När advokaten ringdes upp för att medverka hördes, enligt Polisen, ”väldigt mycket oljud i bakgrunden” och det står klart att hon inte lyssnar utan pratar med någon annan samtidigt. Efter en stund svara hon på tilltal från ordföranden men kom sedan att lägga på plötsligt och gick inte att få tag på. Senare ringde advokaten upp och sa att hon ”låg i magnetröntgen och just därför hade svårt att höra” – innan hon lade på ytterligare en gång.

Efter flera ytterligare försök fick Polisen återigen tag i advokaten – som då undrade varför handläggaren ringde. Hon uppgav att hon satt i en väntsal med andra människor och inte kunde prata. Enligt Polisen upplevdes advokaten, av de som lyssnade på samtalet, som ”förvirrad alternativt påverkad”.

Senare samma dag kontaktades Polisen av personal på förvaret i Åstorp som uppgav att de varit i kontakt med advokaten då hennes klient varit ledsen och förvirrad. Personalen på förvaret hade uppfattat det som att advokaten befann sig på en ”byggarbetsplats och att hon inte förstod riktigt vad personalen pratade om”. Hon uppfattades som berusad av förvarets personal. Därefter fattades beslut att entlediga henne som offentligt biträde då klienten meddelat att han önskade byta.

Vitsordar Polisens uppgifter

I ett remissvar till samfundet har advokaten tillstått att det ”kan tyckas som att hon inte tillvaratagit sin klients intressen på sådant sätt som krävs av advokat/offentligt biträde”. I efterhand inser hon också att hon borde frånträtt uppdraget redan i augusti. Hon anser sig dock inte ha brutit mot god advokatsed och hon anser inte att hennes handläggning påverkat klienten.

Hon vitsordar i allt väsentligt Polisens uppgifter, men hävdar att hon upplyst Polisen om att hon det aktuella datumet i oktober var inlagd för magnetröntgen och hade bett om att få skjuta fram förhandlingen 45 minuter. Hennes plan var att ta förhandlingen när hon var tillbaka på sitt rum. Dessvärre drog saker och ting ut på tiden och det var inte lämpligt att delta vid förhandling när hon satt i en väntsal med utomstående. Hon var också tillbaka på sitt rum vid 13.45 och upplyste Polisen om att hon kunde vidta åtgärder nästkommande dag.

Varnas av samfundet

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu att advokaten inte kunnat tillvarata sin klients intressen och fullfölja uppdraget på det sätt som krävs av en advokat. När hon insåg detta borde hon ha frånträtt uppdraget – vilket hon inte gjorde.

Genom att inte göra så har hon allvarligt brutit mot god advokatsed. Hon tilldelas därför en varning.


Dela sidan:
Skriv ut: