Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Miljonbelopp slussades till Dubai – advokat åtalas för grova ekobrott

Nyheter
Publicerad: 2023-03-02 15:16
Man i kostym. Foto Martina Holmberg / SCANPIX Kod 96

En advokat åtalades under torsdagen för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar även att tingsrätten beslutar om företagsbot om 1,5 miljoner kronor för den advokatbyrå där den tilltalade advokaten tjänstgör.
– Advokatens agerande har syftat till att främja möjligheterna för bolagsföreträdaren att tillgodo göra sig pengar utan att behöva betala skatt, säger åklagare Andreas Bergman.

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har under torsdagen åtalat en advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar även att tingsrätten beslutar om företagsbot om 1,5 miljoner kronor för den advokatbyrå där den tilltalade advokaten tjänstgör. Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten.

Den misstänkta brottsligheten ska enligt åtalet ha begåtts under perioden 2018 – 2020.

Enligt åtalet ska advokaten mellan den 23 november 2018 och den 16 maj 2019 i Stockholm, i sin tjänst som advokat vid advokatbyrån och inom ramen för näringsverksamhet företrätt ett svenskt bolag i ett civilrättsligt mål vid Stockholms tingsrätt.

Pengar slussades till Dubai

Advokaten ska då vid två tillfällen, 2018-11-23 och 2019-02-26, mottagit och förvarat sammanlagt 1,3 miljoner kronor för bolagets räkning på advokatbyrås klientmedelskonto och därefter medverkat till att drygt 1 238 000 kronor den 16 maj 2019, dolt för svenska myndigheter och utan skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket, kunde slussas utomlands till bolagsföreträdarens konto i en bank i Dubai i Förenade Arabemiraten.

Pengarna har alltså enligt EBM slussats ut ur Sverige till ett bankkonto i land där risken för penningtvätt är hög och bankkontot har inte tillhört bolaget, utan företrädaren för bolaget.

– Advokaten har företrätt bolaget, inte bolagsföreträdaren, och användningen av klientmedelskontot för transaktionen till bolagsföreträdaren har därför inte varit nödvändig inom ramen för advokatens uppdrag för bolaget. Agerandet har inneburit att svenska myndigheter haft mycket små möjligheter att få kännedom om transaktionen, som i realiteten innebär en inkomst för bolagsföreträdaren. En advokat har, till skillnad från i princip alla andra, ingen skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket för utlandsbetalningar som de förmedlar via klientmedelskonton, säger Andreas Bergman, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

– Min uppfattning är att advokatens agerande har syftat till att främja möjligheterna för bolagsföreträdaren att tillgodo göra sig pengar utan att behöva betala skatt. Brottsmisstanken i denna del rör näringspenningtvätt, grovt brott, säger Andreas Bergman.

”Åtgärderna kan skäligen antas vara vidtagna för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom eller dess värde som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett betydande värden och det skett inom ramen för advokatverksamhet”, framgår det av åtalet.

En halv miljon i skatt undandragen

Enligt åtalet har bolagsföreträdaren den 16 juni 2020 lämnat oriktig uppgift till Skatteverket för inkomståret 2019 genom att underlåta att redovisa drygt 1,2 miljoner kronor som inkomst och därigenom gett upphov till fara för att skatt undandras det allmänna med drygt 500 000 kronor.

– Advokaten har med råd och dåd främjat gärningen genom agerandet i det misstänkta näringspenningtvättsbrottet. Därför har jag även åtalat advokaten för medhjälp till grovt skattebrott, säger Andreas Bergman.

Även detta brott bör, enligt åtalet, bedömas som grovt eftersom det rört mycket betydande belopp och det skett inom ramen för advokatverksamhet vilket inneburit att normal kontrolluppgiftsskyldighet till Skatteverket inte förelegat och myndigheternas kontrollmöjligheter varit kraftigt beskurna på grund av de särskilda regler som gäller advokatverksamhet.

Enligt åklagaren har advokaten begått gärningen med uppsåt.

Åklagaren yrkar även att tingsrätten ska ålägga advokatbyrån där advokaten tjänstgör att betala en företagsbot om 1,5 miljoner kronor.

– Bolaget har inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten. Brotten har dessutom begåtts av en person i ledande ställning, säger Andreas Bergman.


Dela sidan:
Skriv ut: