Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat frias helt från åtal om penningtvätt

Nyheter
Publicerad: 2021-03-24 10:23
Foto Leif R Jansson / TT

En advokat åtalades för penningtvätt efter att ha gjort två överföringar från en klients klientmedelskonto.
Nu frias han helt av tingsrätten som slår fast att advokaten agerat helt i linje med samfundets regelverk och inte i handlat på något sätt som skulle falla under penningtvättslagstiftningen.

Advokaten åtalades för grovt penningtvättsbrott och penningtvätt av normalgraden med bäring på två överföringar som gjorts från en av hans klienters klientmedelskonto på byrån.
Den ena överföringen var på 250 000 kronor till en man och den andra överföringen var på 75 000 kronor till klientens sambo.
Åklagaren påstod att överföringarna härrörde från brottslig verksamhet och att syftet med överföringarna varit att främja att pengarna kunde användas – trots att de tillskansats genom brott.

Berättade för åklagaren om pengarna på kontot

Advokaten nekade dock helt till brott. Han anförde att han i god tro, då pengarna inkommit på klientmedelskontot från Kronofogden, och i enlighet med reglerna för god advokatsed redovisat pengarna enligt instruktion från klienten. Han anförde vidare att han enligt reglerna om god advokatsed varit skyldig att redovisa pengarna och inte kunnat handla på annat sätt.

När det gäller överföringen till den tredje mannen fick han instruktion av klienten att redovisa medel till ett kontonummer och visste därför inte om till vem pengarna gick. I fallet med sambon kände han till att pengarna skulle till henne. Han uppgav också att han efter en häktningsförhandling 2017 nämnt för åklagaren att han hade klientmedel som tillhörde klienten – vilket egentligen var olämpligt.

Frias helt på samtliga punkter

Tingsrätten konstaterar att åklagaren i förhör berättat att hon känner igen att advokaten nämnde pengarna på klientmedelskontot och att det också är möjligt att hon och advokaten talades vid om detta efter en förhandling om häktning och kvarstad. En sådan upplysning från advokaten talar, enligt tingsrätten, ”med viss styrka mot åklagarens påstående i målet då en gärningsman normalt sett vid penningtvätt vill dölja såväl transaktionen som ursprunget till denna”. Dessutom, konstaterar tingsrätten, hade advokaten ingen skyldighet att lämna dessa upplysningar till åklagaren.

Enligt tingsrätten har advokatens handlande, enligt vad som framkommit av utredningen, inte utgjort annat än en advokats normala hantering av ”ordinära utbetalningar från en myndighet till en klient”. Han har följt Advokatsamfundets regelverk och ”kan i sin advokatroll inte sägas ha handlat i något avseende som skulle falla under penningtvättslagen då det inte visats att syftet med transaktionerna skulle varit att dölja pengar från brottslig verksamhet eller att otillbörligen främja möjligheterna för någon att omsätta pengar som skulle härröra från brott eller brottslig verksamhet eller i övrigt haft penningtvättssyfte”.

Tingsrätten anser inte heller att utredningen ”på något sätt ger fog” för att advokaten haft brottsligt uppsåt eller varit oaktsam i sitt handlande och åtalet ogillas därför i sin helhet.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Penningtvätt

Dela sidan:
Skriv ut: