Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat får rätt mot JK om reseersättning

Nyheter
Publicerad: 2022-09-15 10:21
Genrebild Foto: Jonas Ekströmer / TT /

En Stockholmsadvokat får rätt mot JK om sin reseersättning till Uppsala tingsrätt. ”Rimligt att beakta att ombudet startar en bilresa i så god tid att han eller hon är på plats en viss tid innan förhandlingen eller besöket ska börja”, skriver Svea hovrätt.

En Stockholmsadvokat som försvarat en man i Uppsala tingsrätt tillerkändes cirka 235 000 kronor i ersättning av staten. I beloppet ingick ersättning för tidsspillan om drygt 60 000 kronor.

Justitiekanslern har överklagat tingsrättens beslut och begärt att ersättningen för tidsspillan ska sättas ned. Som skäl har Justitiekanslern anfört i huvudsak följande. Avståndet mellan Stockholm och Uppsala är sju mil. Resan tar under normala förhållanden knappt en timme med bil. Tur och retur bör resan inte överstiga två timmar. Enligt JK ger inte advokatens kostnadsräkning någon förklaring till att resorna vid varje tillfälle tagit tre och en halv timme timme, tur och retur. 

Motsatt sig yrkande

Advokaten har dock motsatt sig JKs yrkande. Han har uppgett att avståndet mellan Uppsala tingsrätt och hans kontor är 74,5 kilometer och att han oftast åker till Uppsala under rusningstrafik och då händer det inte sällan att det bildas köer och uppstår stopp i trafiken. 

”Av de anledningarna åker han alltid två timmar innan utsatt tid till Uppsala. Den begärda ersättningen inkluderar även bland annat parkering, in- och utpassering på häktet och ett kortare samtal med klienten innan huvudförhandlingen. Om han skulle lämna kontoret en timme innan en förhandling eller häktesbesök skulle han bli kraftigt försenad, vilket skulle vara oprofessionellt”, har han anfört. 

JK har svarat att tidsåtgången framstår likväl som hög och har överlämnat åt hovrätten att bedöma skälig ersättning för tidsspillan. 

Avslår JK:s överklagande

Svea hovrätt avslår JK:s överklagande och konstaterar att det vid beräkning av tidsspillan är rimligt att beakta att ombudet startar en bilresa i så god tid att han eller hon är på plats en viss tid innan förhandlingen eller besöket ska börja. 

”Vidare anser hovrätten att det i normalfallet finns anledning för domstolen att utgå från att ombudets bedömning av lämplig avresetid haft fog för sig. Mot denna bakgrund anser hovrätten att det inte föreligger tillräckliga skäl att ändra den av tingsrätten beslutade ersättningen för tidsspillan”. 


Dela sidan:
Skriv ut: