Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat bland fem åtalade i omfattande momsbedrägerihärva

Nyheter
Publicerad: 2022-05-12 09:09
Foto: Jessica Gow / TT

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal för avancerade och omfattande misstänkta momsbedrägerier. Totalt avser brottsmisstanken cirka 158 miljoner kronor i felaktigt redovisad moms. Bland de åtalade ingår en advokat som misstänks ha medverkat i brottsupplägget.

Det misstänkta upplägget har skett genom ett bolag med säte i Laholm som handlat med mobiltelefoner och AirPods. För att slippa redovisa korrekt moms har man använt en avancerad konstruktion av fiktiv mothandel med telekomprodukter. Syftet har varit att konstruera oriktiga avdrag för ingående moms.

Fem personer åtalas för delaktighet i det misstänkta brottsupplägget. Brottsmisstankarna gäller grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott som har begåtts under perioden september 2020 till februari 2021.

Näringsförbud

Åklagaren yrkar att bolagets två företrädare meddelas näringsförbud om fem respektive tre år. De åtalas för grovt näringspenningtvätt och grovt skattebrott.

Duon misstänks för att ha lämnat oriktig uppgift till Skatteverket. Den oriktiga uppgiften har bestått i att de för redovisningsperioderna juli- sep, sep, nov, dec har redovisat avdragsgill ingående mervärdesskatt med cirka 2,2 miljoner kronor, respektive 5,9 miljoner kronor , 87,1 miljoner kronor, 63 miljoner kronor för högt belopp. Enligt åtalet saknade bolaget rätt att göra avdrag för ingående moms.

”Förfarandet har inneburit fara för att skatt och avgifter om sammanlagt 158 436 235 kronor undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till bolaget eller annan”, framgår det av åtalet.

Enligt åtalet har de även tillsammans och i samförstånd under perioden september 2020 till och med mars 2021 tagit emot inbetalningar på bolagets konton eller konton disponerade av bolaget med cirka 256 miljoner kronor samt verkställt eller låtit andra personer verkställa betalningar från kontona med cirka 255,4 miljoner kronor. Brottsligheten har avsett 123 inbetalningar och 150 utbetalningar.

Även bolagets ombud

Även bolagets ombud åtalas för grov näringspenningtvätt då han misstänks ha ställt sina klientmedelskonton till förfogande för del av Laholms bolagets penningtransaktioner.

Advokatbyråns konton har under perioden 25 november 2020 till februari 2021 för bolagets räkning tagit emot 13 st inbetalningar och låtit verkställa 24 st utbetalningar om 2.750.000 euro (Swedbankkonto) samt tagit emot 1 inbetalning om ca 1.200.000 kronor och låtit verkställa 3 utbetalningar om cirka 1.850.000 kronor ( Handelsbankskonto).

”N.N har som ett led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning, genom ovan beskrivet förfarande, medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar och andra värden härrör från brott eller brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Brotten är grova då de avsett betydande värden och har ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning samt varit av särskilt farlig art”, framgår det av åtalet.

Åklagaren yrkar att tingsrätten ålägger Advokatfirman att betala en företagsbot om 4 miljoner kronor och att advokaten meddelas näringsförbud under fyra år.

Medhjälp till grova skattebrott

De två andra misstänkta i målet är åtalade för medhjälp till grovt skattebrott då de har främjat de de grova skattebrotten genom att bland annat deltaga i planeringen av brottsupplägget , lämna anvisningar hur brottsligheten skulle genomföras, förmedla kontakter mellan bolagets företrädare och de personer som skulle möjliggöra brottsupplägget samt genom att låta framställa eller förmedla osanna handlingar som skulle ligga till grund för möjligheten att dölja skattebrotten.

– Den här typen av brottslighet är svårutredd då det finns internationella förgreningar och komplicerade strukturer för den påstådda handeln. Detta är allvarlig, samhällsskadlig brottslighet som urholkar vår välfärd, säger vice chefsåklagare Lars Lithner vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

–  Tack vare en tidig anmälan från Skatteverket kunde vi genom husrannsakan snabbt säkra en mycket omfattande bevisning i form av bland annat av krypterade chattar. Jag bedömer bevisläget som gott, säger Lars Lithner.


Dela sidan:
Skriv ut: