Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokat bandade samtal med målsägandebiträde – i smyg

Nyheter
Publicerad: 2021-04-21 14:00
Foto: Anders Wiklund / SCANPIX

En advokat spelade, utan dennes vetskap, in ett samtal med målsägandebiträdet och åberopade samtalet vid hovrätten.
Advokatsamfundets disciplinnämnd anser dock inte att agerandet utgjort ett brott mot god advokatsed.
Nämnden var dock djupt oenig och fem av ledamöterna, samt generalsekreteraren, ansåg att advokaten borde tilldelas en erinran för sitt agerande.

Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd kom från en annan advokat efter att de varit motparter i ett brottmål. Anmälaren hävdade att advokaten hade spelat in ett samtal dem emellan som han sedan lämnat in till hovrätten ”som stöd för en obefogad invändning om grovt rättegångsfel”.

Anmälaren, som var målsägandebiträde i det aktuella målet ansåg att advokaten, genom att spela in samtalet utan hans vetskap, brutit mot god advokatsed. Enligt målsägandebiträdet kan man ”kollegor emellan” använda ett annat språk och uttrycka sig på ett annat sätt än vad man hade gjort om man vetat att samtalet skulle spelas upp för någon annan. Vid samtalet vet man nämligen att båda har sekretess.

Samtalet handlade om lagmannens agerande i tingsrätten och om han hade haft synpunkter på denne hade han kunnat uttrycka dessa på ett mer privat sätt än om han visste att samtalet skulle spelas in. Han uppfattar advokatens agerande som både smaklöst och oetiskt.

”Frias” av oenig disciplinnämnd

Advokaten har till disciplinnämnden tillbakavisat målsägandebiträdets uppgifter om att han skulle ha brutit mot god advokatsed och istället anfört att han tillvaratagit sin klients intresse med nit om omsorg. Vidare anförde han att det inte är otillåtet att spela in samtal man själv deltar i och att det varit motiverat med hänsyn till klientintresset att spela in samtalet.

En oenig disciplinnämnd konstaterar nu att det inte kan anses strida mot god advokatsed att spela in samtal som man själv deltar i – utan att meddela motparten. Det gäller oaktat om den man pratar med är advokat eller inte och anmälan ska därför inte föranleda någon åtgärd.

Fem av nämndes ledamöter, samt generalsekreteraren, var dock av en annan åsikt och anser att advokaten borde tilldelats en erinran. Enligt de skiljaktiga ledamöterna bör en advokat alltid meddela motparten om att ett samtal spelas in – om det inte finns starka skäl att inte ge sådan information.
I detta fall anser de skiljaktiga att advokaten borde ha lämnat denna information till målsägandebiträdet – och genom att inte göra det anser de att han brutit mot god advokatsed.


Dela sidan:
Skriv ut: