Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

A-kassan Alfa får allvarlig kritik från JO för brister i handläggning

Nyheter
Publicerad: 2023-02-21 13:51
Foto: Malin Rudblom/TT

En man begärde omprövning av beslutet om arbetslöshetsersättning men handläggningen tog mer än ett år. Nu får Arbetslöshetskassan Alfa allvarlig kritik från JO efter brister i handläggningen.
”JO uttalar att tiden framstår som helt oacceptabel, även med beaktande av de speciella omständigheter som rådde under pandemin”, framgår det beslutet.

En man har i en anmälan som kom in till JO den 12 april 2022 klagat på Arbetslöshetskassan Alfa och berättat att han fick beslut om arbetslöshetsersättning den 12 mars 2021. Han ansåg att beslutet var felaktigt och den 29 mars 2021 kontaktade han handläggaren som hade fattat beslutet för att ifrågasätta det. 

Alfa-kassan svarade att han fick begära omprövning av beslutet om han inte var nöjd. Den 19 april 2021 hade han kontakt med en enhetschef på Alfa-kassan som uppgav att han skulle titta på ärendet. När mannen kontaktade Alfa-kassan igen den 10 maj 2021 fick han information om att enhetschefen skulle gå i pension och vidarebefordra ärendet till en annan handläggare. 

Han har gång på gång påtalat att han varit missnöjd med Alfa-kassans beslut och varje gång har han fått till svar att han måste komma in med en begäran om omprövning och förklara varför han är missnöjd, trots att han redan hade gjort det. 

Dröjde ett halvår innan ärendet inleddes

Det dröjde nästan ett halvår innan ett omprövningsärende inleddes. Handläggningstiden uppgick sedan till mer än ett halvår efter att omprövningsärendet lades upp och till mer än ett år efter att mannen första gången uttryckte missnöje över beslutet om ersättning.

JO skriver i ett beslut att ”det är mycket anmärkningsvärt att Alfa-kassan inte lade upp ett omprövningsärende redan efter den första kontakten. Om det var oklart för Alfakassan vad personen avsåg borde kassan ha tagit kontakt med denne för att reda ut det”. 

Tiden framstår som helt oacceptabel

Vidare noterar JO att handläggningstiden översteg sedan med bred marginal den tid på sex veckor som kan anses vara godtagbar i ett omprövningsärende. 

”JO uttalar att tiden framstår som helt oacceptabel, även med beaktande av de speciella omständigheter som rådde under pandemin. Vidare anser JO att Alfa-kassan inte har underrättat om väsentlig försening på ett korrekt sätt. JO kan konstatera att den långsamma och felaktiga handläggningen har medfört att utbetalningen av arbetslöshetsersättning har fördröjts avsevärt och även riskerat att fördröja rätten till domstolsprövning. Alfa-kassan får allvarlig kritik för bristerna i ärendet”, skriver JO.


Dela sidan:
Skriv ut: