Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

82-åring döms för mordförsök på hustru

Nyheter
Publicerad: 2019-05-24 11:32
Foto: Johan Nilsson/TT

Med en brödkniv försökte den 82-årige mannen skära halsen av sin hustru sedan 50 år. Han dömdes för försök till mord, trots sin invändning om att det var ett barmhärtighetsmord – eftersom hustrun inte var införstådd med planerna.

 

En 82-årig man döms även i Svea hovrätt för mordförsök på sin hustru till fem års fängelse. Mordförsöket skedde genom att mannen skar med en brödkniv mot hustruns hals. Därefter skar mannen också sig själv i halsen, innan han larmade 112. Både mannen och kvinnan överlevde knivskadorna.

Av barmhärtighet
Mannen åtalades sedan vid Södertörns tingsrätt för försök till mord – ett åtal som ansågs styrkt. Att mannen enligt egen utsago har utfört gärningen av barmhärtighet kunde inte ses som en förmildrande omständighet eftersom hustrun inte har velat ta sitt liv tillsammans med mannen, konstaterade tingsrätten. Hovrätten gör nu samma bedömning som tingsrätten och fastställer domen utan ändringar.

Lider av benmärgscancer
Makarna har varit gifta i över 50 år. Mannen lider sedan några år tillbaka av benmärgscancer och har svåra smärtor i ryggen. Även hustrun, som är 84 år gammal, har hälsoproblem.

I oktober 2018 kallades polis och ambulans till makarnas lägenhet i Kärrtorp i Stockholm, efter att mannen ringt 112. Skälet till larmet var att mannen hade skurit sin hustru över halsen med en brödkniv. Han hade därefter också skurit sig själv med samma kniv på halsen.

Erkände
Av sjukhusjournalen framgår att kvinnan hade en 15 centimeter lång sårskada på vänster sida av halsen när hon kom in till sjukhuset.

Både kvinnan och mannen överlevde dock skadorna.

Mannen åtalades vid Södertörns tingsrätt för försök till mord. Han erkände där att han hade skurit sin hustru i halsen, men förnekade ansvar för mordförsök eftersom han menade att det inte hade funnits någon fara för att hustrun skulle dö. Han framhöll också att han hade tillbakaträtt frivilligt från försöksbrottet och därför borde frias från mordförsöksåtalet.

Anteckningar stöder uppsåt
Till stöd för att mannen haft uppsåt att ta livet av sin hustru tog tingsrätten bland annat fasta på ett antal anteckningar mannen hade gjort under dagarna före händelsen. Mannen har bland annat skrivit: ”Jag vet att det är fel att ta liv. Men liv är inte liv om man har så ont att man inte kan leva.” och ”Jag hade tagit livet av mig. Men vill inte lämna (min hustru) kvar. Vill inte bli mördare. Tankar har funnits. Av barmhärtighet. Men kan inte!”.

Tingsrätten ansåg att dessa anteckningar tydligt visade att mannen hade haft uppsåt att döda hustrun. Mannens handlande hade inte heller varit ett resultat av förvirring orsakat av att han tagit för många tabletter, konstaterade tingsrätten.

Fullbordat försöksbrott
Mannens invändning om att han hade gjort ett så kallat frivilligt tillbakaträdande från försöksbrottet, i och med att han larmade 112, avfärdades av tingsrätten eftersom det var fråga om ett fullbordat försöksbrott som det inte går att tillbakaträda ifrån.

82-åringen dömdes därför för mordförsöket.

Fem års fängelse
Påföljden bestämdes till fängelse i fem år. Vid straffmätningen övervägde tingsrätten om det skulle ses som en förmildrande omständighet att mannen, enligt egen uppfattning, utfört gärningen av barmhärtighet. Tingsrätten fann dock att så inte var fallet eftersom hustrun själv inte hade velat dö. Mannen har i målet uppgett att han tidigare tagit upp frågan om att avsluta livet tillsammans med sin hustru och att hon då har sagt nej.

Överklagade
Vid påföljdsvalet konstaterade också tingsrätten att någon annan påföljd än fängelse inte kunde komma i fråga på grund av brottets höga straffmätningsvärde – trots mannens höga ålder och hälsotillstånd.

Mannen överklagade domen till Svea hovrätt med yrkande om att han i stället för mordförsök skulle dömas för grov misshandel. Han yrkade samtidigt på en icke frihetsberövande påföljd, alternativt ett kortare fängelsestraff.

Fem års fängelse
Hovrätten finner dock inte skäl att göra någon annan bedömning än den tingsrätten har gjort. Mannen döms därför alltså för försök till mord till fängelse i fem år.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här


Åsa Lindqvist

Mitt DJ Premium

Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.


Dela sidan:
Skriv ut:


Blendow Lexnova
lexnova@blendow.se