Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

74-åring förlorar studentlägenhet i Uppsala

Nyheter
Publicerad: 2021-10-11 11:41
Foto: Tor Johnsson/SvD/SCANPIX

En ålderspensionär tvingas flytta från sin studentlägenhet i Uppsala eftersom han inte tagit några högskolepoäng sedan år 2013. Den omständigheten att mannen ostridigt har en ryggskada ändrar inte denna bedömning, anser såväl hovrätten som hyresnämnden.

En 74-årig man tillika ålderspensionär hyr sedan år 2012 en studentlägenhet om två rum och kök i Uppsala. Hyresvärden sade upp hyresavtalet till upphörande den 30 september 2020, det vill säga förra året, med anledning av att 74-åringen inte tagit några högskolepoäng sedan år 2013. Enligt en klausul i hyresavtalet krävs nämligen att hyresgästen presterar sådant studieresultat som berättigar till studiemedel.

Hyresvärden och 74-åringen kom emellertid överens om att han skulle ges ytterligare tid att prestera högskolepoäng. Han erbjöds därför tillfälligt boende i en evakueringslägenhet eftersom prövningslägenhet skulle renoveras.
Men mannen återkom dock aldrig med något studieintyg, varför hyresvärden på nytt sade upp hyresavtalet till den 30 juni 2021 samt hänsköt förlängningstvisten till Hyres- och arrendenämnden i Västerås.

Inskriven på juristprogrammet

Den 74-åriga mannen berättade att han är inskriven på juristprogrammet och avser att fullfölja studierna men bekräftade att han inte tagit några högskolepoäng sedan år 2013. Anledning till detta, menade han, är att han på grund av en ryggskada från år 2014 inte har kunnat studera.  

Hyresnämnden konstaterade inledningsvis att uthyrning av studentlägenheter skiljer sig från uthyrning av andra bostadslägenheter genom att det ofta i hyresavtalet uppställs ett krav på studiekrav. Sägs hyresavtalet upp på grund av att hyresgästen inte uppfyller studiekraven ska frågan om hyresavtalets förlängning prövas i vanlig ordning genom en intresseavvägning enligt jordabalken.

Det framhölls att hyresvärden har ett sakligt avflyttningsskäl – att ställa lägenheten till bostadskön för studenter – samtidigt som 74-åringen har ett skyddsvärt intresse som bör tillmätas viss betydelse. Nämnden påpekade att det är ostridigt att mannen inte presterat några högskolepoäng sedan år 2013 samt att han har en ryggskada.

Inte några högskolepoäng sedan 2013

Om hyresgästen inte har uppfyllt studiekraven kan en förlängning av hyresavtalet endast ske om det föreligger särskilda skäl. Nämnden uppfattade det som att 74-åringen anfört att det föreligger särskilda skäl i form av ryggskadan. Det noterades att skadan pågått i närmare åtta år och att mannen inte tagit några högskolepoäng sedan dess. Han har även endast vid två tillfällen varit i kontakt med hyresvärden. Dessa kontaktakter verkar dessutom ha initierats av hyresvärden.

Vid en sammantagen bedömning ansåg hyresnämnden att det inte vore oskäligt mot 74-åringen att låta hyresavtalet upphöra. Hyresvärdens ansökan skulle därmed bifallas. Han medgavs uppskov med avflyttning till och med den 30 september 2021.

Mannen överklagade till Svea hovrätt, som ansluter sig till hyresnämndens bedömning utan egna tillägg. Överklagandet avslås därför. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
juriststudent

Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand