Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

73-årings aktiehandel var aggressiv – döms för marknadsmissbruk

Nyheter
Publicerad: 2021-09-03 09:02

En 73-årig aktiehandlare har handlat i First North-bolaget Ranplan Group vid 42 tillfällen under en halvårsperiod till priser mellan 2,60 och 29,59 procent högre än det som tidigare köpare har betalat. Mannen döms nu för marknadsmanipulation.

Enligt Ekobrottsmyndighetens åklagare Jan Leopoldson har en 73-årig aktiehandlare handlat små volymposter aktier i First North-bolaget Ranplan Group vid 42 olika tillfällen under perioden 20 juli 2018–14 januari 2019.  Under åtalsperioden har N.N sammanlagt köpt 5 042 aktier i Ranplan Group. Köpen har skett till ett pris som har varit mellan 2,60 och 29,59 procent högre än det som tidigare köpare har betalat. 

Enligt åklagaren har köpen ”skett utan självständigt kommersiellt syfte i förhållande till marknaden och har gett falska eller vilseledande signaler avseende priset på aktierna, vilket N.N insett”. 

Handelsstopp utlöstes vid 15 tillfällen

Mannen har förnekat brott och uppgett att hans handel inte har gett falska eller vilseledande signaler avseende priset på aktierna. Han har heller inte insett att hans agerade kan ha gett sådana signaler. ”Under alla förhållanden måste de gärningar som han eventuellt har gjort sig skyldig till bedömas som ringa vilket innebär att han inte kan dömas till ansvar för marknadsmanipulation.”, har mannen uppgett.

Enligt Stockholms tingsrätt har den 73-årige mannen vid samtliga handelstillfällen förklarat sig villig att betala ett bestämt pris för en aktie och sedan väntat på att en säljare har velat sälja för det priset. 

”Han har inte lagt köporder som ligger i nivå med det pris som den som senast har köpt små volymposter i aktier har betalat och heller inte köpt till det pris som bestämts av säljsidan. Hans köp har således varit aggressiva”, skriver domstolen. 

Genom utredningen är det visat att auktioner och därmed handelsstopp, som utlöses när börsens larm gått, har utlösts vid 15 tillfällen som omfattas av åtalet. Tingsrätten pekar på att det även är visat att N.Ns handel har inneburit att han har köpt för det pris som har utgjort det högsta priset under dagen vid 23 av de 42 tillfällen som han har åtalats för. 

Dagligen lagt säljordrar

Den 73-årige mannen har inte sålt några aktier under den period som åtalet omfattar, men åklagaren har pekat på att han, med undantag för den 11 oktober 2018, dagligen har lagt in säljorder om 5 000 aktier från och med den 11 september till och med den 29 oktober 2018. Ofta har en säljorder lagts in på morgonen och sedan har den tagits bort på eftermiddagen. 

Från och med den 5 november 2018 lade N.N dagligen in säljorder om 5 002 aktier till och med den 15 november 2018. Det pris som den som senast hade köpt aktier i Ranplan Group hade betalat pendlade under nu nämnda perioder kring cirka 6–8 kronor. 

Tingsrätten pekar på att N.N har angett att han har varit beredd att sälja för cirka en krona mer per aktie än det som den som senast köpt en aktie hade betalat. 

Kursintervallsbegränsning

Av utredningen framgår det även att det under den period som åtalet omfattar också har funnits en kursintervallbegränsning för handel i Ranplan Group. 

”En sådan begränsning medför att den som vill sälja sina aktier inte kan lägga in en säljorder som avviker med mer än ett visst antal procent från det pris som den som senast har köpt aktier har betalat”. 

Åklagaren har gjort gällande att N.N har köpt enstaka aktier för ett betydligt högre pris än det pris som den som senast har köpt aktier har betalat för att det prisintervall inom vilket det har varit möjligt att lägga säljorder ska flyttas uppåt. Enligt åklagaren har N.N genom att göra så försökt att gå runt de regler som finns om kursintervall. 

Ville öppna upp det kursintervall som skulle finnas

N.N har berättat att han inte har försökt att gå runt bestämmelser om kursintervall. Däremot har han vid flera tillfällen upptäckt att det har funnits felaktigheter i kursintervallen. Då har han köpt enstaka aktier för att kunna öppna upp det kursintervall som skulle finnas. Det har förekommit att kursintervallet har varit mer begränsat än spreaden, det vill säga skillnaden mellan det pris som köpare är villiga att betala och det pris som säljare att villiga att sälja för. 

”Enligt tingsrätten saknar det dock betydelse för prövningen av åtalet om kursintervallet skulle ha varit felaktigt. Genom att handla enstaka aktier till ett pris som har varit mellan 2,60 och 29,59 procent högre än det som tidigare köpare har betalat har N.N genom sina köp gett falska eller vilseledande signaler avseende priset på aktierna”, skriver tingsrätten. 

Vidare skriver tingsrätten att ”Det exempel från den 12 augusti 2021 som N.N har pekat på visar endast att köpare och säljare vid det tillfället har stått långt ifrån varandra, vilket i sig inte är något konstigt. I en sådan situation sker inte någon handel förrän antingen köpare har gått upp i pris eller säljare har gått ner i pris alternativt en kombination av båda. Här kan tilläggas att kursintervallbegränsningen tar sikte på pris som senaste köparen har betalat, inte vad potentiella köpare är villiga att betala eller potentiella säljare är villiga att sälja för”.

Robotar utgjorde ”ett stort problem”

Tingsrätten hänvisar även till att N.N har berättat att han har stött på en mängd datorproblem som han har påtalat för Nordea. Härutöver anser han att den handel som bedrivs av robotar utgör ett stort problem. Han har inte fått någon information om att det har funnits volatilitetsvakter och han har heller inte känt till vilka kursintervallbegränsningar som har funnits. 

Anledningen till att han har lagt säljorder till pris som ligger en bit över det som aktiens senast har sålts för är för att om det skulle inträffa något som skulle göra att aktien går upp så skulle han vara intresserad av att sälja, men annars inte. Det är inte svårt att köpa för det pris som blir det högsta priset för dagen när omsättningen i aktien är låg. 

Kommersiellt syfte saknas

”Enligt tingsrätten medför ingen av dessa förklaringar att N.N haft något självständigt kommersiellt syfte för sin handel, tvärtom har sådant syfte saknats. N.N har, trots de problem som han har upplevt har förekommit på marknaden, föranlett att kursen på aktien har höjts på ett sätt som inte har varit ett normalt resultat av utbud och efterfrågan. Att N.N inte har känt till att Nasdaq har haft volatilitetsvakter och att det har funnits kursintervallbegränsningar fråntar honom inte från ansvar”, skriver domstolen.

Enligt tingsrätten är åtalet styrkt och de gärningar som aktiehandlaren har begått kan inte betraktas som ringa. Tingsrätten hänvisar till förhör med mannen och till transaktionsredovisningen från Nordea där det framgår det att han under cirka tio års tid har handlat med aktier i stort sett dagligen och att han har stor vana av aktiehandel. Enligt tingsrätten är det även styrkt att N.N har insett att hans köp har gett falska eller vilseledande signaler avseende priset på aktierna. Gärningarna har begåtts med uppsåt. 

Mannen döms därmed för marknadsmanipulation vid 42 tillfällen.  Mannen döms att betala 80 dagsböter á 190 kronor. Med hänsyn till mannens ekonomiska förhållanden ska han till staten återbetala hela kostnaden för sitt försvar. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
marknadsmissbruk-kursintervall

Dela sidan:
Skriv ut: