Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

54 procent har förtroende för Polisen – högsta siffran på 15 år

Nyheter
Publicerad: 2021-02-23 13:27
Rikspolischef Anders Thornberg. Foto: Dagens Juridik

Drygt hälften, 54 procent, av Sveriges medborgare har förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete.
Det är den högsta siffran som uppmätts sedan frågan började ställas i den nationella trygghetsundersökningen 2006, enligt Polisens årsredovisning.

Regeringens målsättning är att Polismyndigheten ska ha allmänhetens förtroende och bidra till ett högt förtroende för rättsväsendet som helhet.
I sin årsredovisning för 2020 gör Polisen bedömningen att ”förtroendet för myndigheten är fortsatt högt och utvecklades positivt under 2020”.

Trots detta är det endast 54 procent av befolkningen som i den nationella trygghetsundersökningen svarat att man har ganska, eller mycket, stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete. Samtidigt är siffran för 2020 det högsta förtroendet som uppmätts för myndigheten sedan den nationella trygghetsundersökningen genomfördes första gången 2006.

Samtidigt har knappt hälften av Sveriges befolkning ganska eller mycket stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket dock är en liten ökning jämfört med 2019, enligt Polisens årsredovisning.

Fler redovisade ärenden till åklagare

Utöver ett ökat förtroende för myndigheten visar årsredovisningen att Polisen redovisade 6,5 procent fler brott till åklagare och minskade antalet öppna ärenden med 11,3 procent under förra året.

Dessutom ökade antalet anställda i myndigheten med 1998 personer, vilket innebär att Polisen nu har 33 726 anställda inom myndigheten. Parallellt med detta ökade samtidigt antalet bekräftade skjutningar och uppgick till 366 stycken.

– Läget med det grova, ofta gängrelaterade, våldet är fortsatt mycket allvarligt och kräver samlade krafttag från samhället. Förra året arbetade polisen offensivt mot de kriminella nätverken och vi fortsätter enträget och långsiktigt detta arbete, säger rikspolischef Anders Thornberg i ett uttalande.


Dela sidan:
Skriv ut: