Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

500 bostadsadresser misstänks ingå i avancerade brottsupplägg

Nyheter
Publicerad: 2021-10-04 11:08
Foto: Hasse Holmberg/TT

Skatteverket har i en pilotkontroll identifierat 500 adresser som misstänkts ingå i avancerade brottsupplägg. Resultatet visar att adresserna var kopplade till bland annat svartarbete, penningtvätt, skattebrott, bedrägerier, skenäktenskap.

Skatteverket meddelar att myndigheten har genomfört kontroller för att kartlägga om, och i så fall hur, felaktig folkbokföring ingår i brottsliga upplägg. Skatteverket lämnade rapporten ”Strategiska adresser” med resultaten till regeringen 1 oktober. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Varje adress påminde om toppen på ett isberg, säger Anders Klaar, Skatteverkets projektledare. Den ledde vidare till ännu fler adresser, individer och företag, där de flesta ingick i brottsliga upplägg.

Flera brottshärvor har nystats upp

Under arbetet med kontrollerna har flera brottshärvor nystats upp utifrån misstänkta adresser. Cirka 500 strategiska adresser identifierades i rapporten.
1 579 färdiga utredningar har gjorts, fler pågår, framgår det.

Det kan till exempel handla om en fastighet som köps för brottsvinster. Den blir bostad för personer utan uppehålls- eller arbetstillstånd, som mot mycket låga löner renoverar fastigheten. När den sedan säljs tvättas brottsvinsterna vita.

Enligt Skatteverket görs löpande kontroller och utredningar i folkbokföringen. Av pressmeddelandet framgår det att samtliga företeelser och upplägg som redovisas i rapporten träffar myndigheten på i ordinarie handläggning och kontrollverksamhet.

– Skillnaden är att vi nu under en koncentrerad tidsperiod haft större möjlighet till samarbete, då uppdraget varit inriktat på organiserad brottslighet där det finns särskilda sekretessbrytande regler, säger Peter Sävje.

Rekommendationer

Rapporten innehåller utöver kartläggningen även rekommendationer. Skatteverket och samverkande myndigheter föreslår bland annat minskad sekretess mellan myndigheter. Vidare föreslås att personer som hjälper kriminella med råd om upplägg eller tillhandahåller folkbokföringsadresser för brottsliga syften ska kunna straffbeläggas.

– Vi ser också att det är nödvändigt med säkra och unika identiteter, säger Anders Klaar. 

– Därför måste frågan om biometriska data knutna till identiteter utredas snarast. Det skulle inte bara försvåra för de kriminella som begår brotten, utan är även en trygghet för oss alla eftersom risken att få sin identitet kapad minskar och att vi vet säkert vem vi interagerar med, fortsätter han.

Samarbete i pilotprojektet

Pilotprojektet har pågått sedan juni 2020. I samverkan ingår Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Pilotprojektet

Cirka 500 strategiska adresser identifierades.
1 579 färdiga utredningar har gjorts, fler pågår.
Utredningarna omfattar 675 individer med personnummer och 904 med samordningsnummer.
Cirka 200 av dessa har Skatteverket efter kontroll registrerat som utvandrade.
Skatteverket upptäckte 150 misstänkta fall av utnyttjade identiteter.
Skatteverket har gjort ett 40-tal anmälningar om folkbokföringsbrott, fler väntas från pågående utredningar.


Dela sidan:
Skriv ut: