Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

45 procent av juristerna överväger att lämna sitt arbete

Nyheter
Publicerad: 2022-09-08 10:40

Totalt 45 procent av Skandinaviens jurister har övervägt att lämna sitt arbete under de senaste sex månaderna.
Så många som 75 procent av de unga juristerna vill få en bättre balans mellan arbete och privatliv och juristerna pekar på att ett flexiblare arbetsschema tillhör de viktigaste prioriteringarna.
Det framgår av Nortstedts Juridiks branschrapport ”Framtidens Jurist”.

Balans mellan arbete och privatliv är viktigt hos jurister och den primära orsaken till att man överväger att säga upp sig.

I branschrapporten Framtidens Jurist, framgår det att så många som 45 procent av Skandinaviens jurister har övervägt att lämna sitt arbete under de senaste sex månaderna.

Förutom att få bättre balans mellan arbetsliv och privatliv, 38 procent, är det intressantare arbete, 38 procent och högre lön 34 procent som är avgörande faktorer varför juristerna övervägt att lämna sitt arbete 

Balans arbete och privatliv

På frågan om vad juristerna skulle vara villiga att avstå ifrån för att få bättre balans mellan arbete och privatliv stod det klart att juristerna är villiga att gå långt.  61 procent är villiga att tacka nej till befordran, 48 procent är villiga att lämna sin nuvarande roll, 36 procent är villiga
att acceptera en lägre position och 33 procent är villiga att acceptera en lönesänkning för att få bättre balans mellan arbete och privatliv. 

När man tittar på alla sektorer är det uppenbart att betydligt fler av dem som arbetar på advokatbyråer har övervägt att lämna sitt arbete för att få bättre balans mellan arbete och privatliv, 59 procent. Samtidigt överväger jurister i offentlig sektor och i företagssektorn oftare att lämna sitt arbete för att få högre lön och intressantare arbete/arbetsuppgifter. 

Unga jurister

För unga jurister, i åldersgruppen 23–29 år, är det så många som 75 procent som upplever det ökade kravet på balans mellan arbete och privatliv som en av de viktigaste faktorerna för utvecklingen av juristbranschen. 

”Följaktligen kan man förvänta sig att kravet på balans mellan arbete och privatliv kommer att bli ännu större i framtiden”, skriver rapportförfattarna från Nortstedts Juridik. 

För att få bra balans mellan arbete och privatliv förväntar sig juristerna i första hand flexibilitet. Flexibel arbetsplats och flexiblare arbetsschema är de viktigaste prioriteringarna. I enlighet med detta spelar flexibiliteten också en viktig roll för hur juristerna tänker sig att deras arbetsplats ska vara organiserad om ett år. 44 procent av juristerna kan tänka sig att arbeta tre till fyra dagar i veckan på kontoret, medan en fjärdedel kan tänka sig att vara helt flexibla, det vill säga de arbetar hemifrån eller från kontoret som det passar dem bäst. 

Minskning av arbetstiden

Andelen jurister som har övervägt att lämna sitt arbete ökar med den stress de känner. Bland dem som redan har drabbats av stress har 74 procent övervägt att lämna sitt nuvarande arbete. 

När man jämför dem som ibland eller oftare känner sig stressade med dem som aldrig känner sig stressade går särskilt åsikterna om minskning av arbetstiden isär. 36 procent av dem som ibland eller oftare känner sig stressade vill minska arbetstiden jämfört med endast 23 procent av dem som aldrig känner sig stressade. 

”Dessa siffror tyder alltså på att en minskning av arbetstiden skulle kunna sänka de anställdas stressnivå och minska antalet uppsägningar, vilket skulle hjälpa branschen att behålla sina talanger”, skriver rapportförfattarna från Nortstedts Juridik. 

Metod

Djupgående expertintervjuer med utvalda jurister i Skandinavien. Input och resultat från dessa utgjorde grunden för den kvantitativa undersökningen.
Kvantitativa fasen: En onlineundersökning med svar från 3 134 heltidsjurister i Norge, Sverige och Danmark.
Onlineundersökningen genomfördes i maj/juni 2022.Dela sidan:
Skriv ut: