Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

44-åring nekas skattefritt inkomstår efter arbete på paradisö

Nyheter
Publicerad: 2021-01-12 09:01
Gengre-bild ön Grenada, Västindien. En turist blir serverad en drink på stranden. Vy över havet och ankrade båtar. Foto: Jurek Holzer/SCANPIX

Kammarrätten går i motsats till förvaltningsrätten på Skatteverkets linje i fråga om ettårsregeln och om en mans anställning krävt att han varit på plats på paradisön Grenada i Västindien.

Den 44-årige mannen hade i sin deklaration ansökt om att omfattas av skattebefrielse enligt ettårsregeln gällande ej pensionsgrundande inkomst om 465 000 kronor från sitt aktiebolag. Han hade lämnat Sverige i början av juni 2017 och flyttat till Grenada, där han hade för avsikt att stanna tills augusti 2018.

Syftet med flytten var, enligt 44-åringen, att starta ett dotterbolag/filial och bygga upp en produktionsmiljö för den produkt som utvecklas av sitt svenska bolag. Detta inkluderar även en verksamhet för löpande drift och kundsupport, samt en förståelse för hur målkunderna tar emot produkten.

Valt att bo och arbeta på Grenada

I samband med ansökan om jämkning för inkomstår 2017 avseende skattebefrielse enligt ettårsregeln angav han att arbetet i princip kan utföras var som helst, men att han valt att bo och arbeta på Grenada.

Skatteverket ansåg att det inte är på grund av anställningen som mannen vistas på Grenada och att ettårsregeln redan av den anledningen inte är tillämplig.

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm. Att 44-åringen initialt uppgett att verksamheten kan bedrivas i princip var som helst talar, enligt förvaltningsrätten, visserligen för att anställningen inte är av sådan beskaffenhet att utövandet kräver vistelse utomlands. Av utredningen framkommer emellertid att det svenska bolaget startat en filial lokalt efter att 44-åringen flyttat till Grenada och att två personer anställts lokalt för att arbeta i filialen. Att denna nystartade filial kräver 44-åringens närvaro får enligt förvaltningsrättens mening anses rimligt. 

Förvaltningsrätten gav 44-åringen rätt

Han har även beskrivit varför verksamheten är förlagd just i Grenada och varför en lokal filial startats. Han har enligt förvaltningsrättens mening fört fram objektiva skäl som tydligt talar för att hans anställning i bolaget kräver vistelse i Grenada i syfte att driva verksamheten i filialen. Förvaltningsrätten bedömde sammantaget att 44-åringen gjort sannolikt att hans anställning inte kunnat utföras på vilken plats som helst efter att verksamhet etablerats lokalt i Grenada.

Förvaltningsrätten gick alltså på en annan linje än Skatteverket.

Kammarrätten av annan åsikt

Men Kammarrätten i Stockholm ansluter sig till Skatteverkets bedömning. Kammarrätten anser att den utredning som finns i målet angående vad för verksamhet som bedrivits i Grenada inte med någon styrka talar för att bolagets verksamhet krävt att mannens anställning utövats utomlands. Att det registrerats ett företagsnamn på Grenada är i sig inte tillräckligt för att visa att det också bedrivits verksamhet i nu aktuell mening. 

Det framstår enligt kammarrättens bedömning som oklart vilken koppling de två personer som ska ha anställts har till det projekt som ska ha bedrivits. Behovet av att närvara för att arbetsleda dem måste därför ifrågasättas. Vad gäller projektet som sådant har 44-åringen fört fram ett antal omständigheter till stöd för att det varit nödvändigt att utföra hans arbete på Grenada. 

Utlandsvistelse var inte nödvändig

Kammarrätten anser att det i och för sig inte finns skäl att ifrågasätta att det på Grenada finns tillgång till billigare okvalificerad arbetskraft än i Sverige, eller att sådan arbetskraft kan vara behövlig i projekt av det beskrivna slaget. Det finns emellertid inte någon konkret beskrivning av hur den arbetskraften ska ha involverats i projektet, eller någonting utöver mannens egna uppgifter som ger stöd för att det utförts något arbete i projektet.

Vid en sammantagen bedömning anser kammarrätten att det inte har gjorts sannolikt att 44-åringens utlandsvistelse föranletts av skäl hänförliga till arbetsgivarens verksamhet. Anställningen är därmed inte av sådan beskaffenhet att dess utövning kräver utlandsvistelse, vilket innebär att han inte kan medges skattebefrielse enligt ettårsregeln. Överklagandet ska därför bifallas på så sätt att förvaltningsrättens dom upphävs och Skatteverkets beslut fastställs. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
paradisö-grenada

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se