Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

41-årig våldtäktsman utvisas – dotter inte tillräcklig anknytning

Nyheter
Publicerad: 2020-03-22 09:44
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Hovrätten fastställer tingsrättens dom och dömer en 41-årig man till fängelse och utvisning för att ha våldtagit en tidigare arbetskollega.
Eftersom mannen endast sporadiskt träffar sin tvååriga dotter är hans anknytning till Sverige inte tillräckligt stark för att hindra en utvisning.

En 41-årig man åtalades vid Göteborgs tingsrätt för att ha våldtagit och fotograferat målsäganden på ett kränkande sätt.
Avseende upprinnelsen till händelsen var följande utrett:

Målsäganden och 41-åringen var arbetskollegor vid tidpunkten för den påstådda händelsen. I slutet av september hade de varit ute med några andra kollegor och då ”hånglat” med varandra. Dagen innan den aktuella händelsen skulle kvinnan på en fest och frågade mannen om hon kunde sova över hos honom efteråt, vilket hon fick.

Mannen nekade

När kvinnan kommit till mannens lägenhet under natten hade hon mått illa och fått vatten att dricka samt en hink att kräkas i.
I målet var det utrett att 41-åringen därefter genomfört bland annat ett samlag med kvinnan. Uppgifterna gick däremot isär ifråga om hur kvinnan fått av sig kläderna och huruvida samtycke getts till de efterföljande sexuella handlingarna. 

Tingsrätten menade att kvinnan lämnat en lång, detaljerad och sammanhängande redogörelse i de delar som hon mindes. Hennes berättelse framstod också som logisk och rimlig och fick indirekt stöd av de uppgifter som lämnats i vittnesförhör om hur hon hade agerat strax efter händelsen. Det faktum att kvinnan betraktade 41-åringen som en vän talade dessutom emot att hon grundlöst skulle anklaga honom.

Särskilt utsatt situation

Sammantaget ansåg domstolen att mannens påstående – om att kvinnan inte var för berusad och att hon samtyckt – var motbevisad. Mannen hade varit medveten om att kvinnan på grund av sin berusning befunnit sig i en särskilt utsatt situation och trots detta utfört de sexuella handlingarna.

41-åringen dömdes för våldtäkt och kränkande fotografering till två år och fyra månaders fängelse.

Hänsyn till anknytning

I fråga om utvisning av mannen gjorde tingsrätten följande bedömning:
Mannen var inte flykting. Han hade heller varken haft permanent uppehållstillstånd i minst fyra år eller varit bosatt i Sverige i minst fem år vilket innebar att inga synnerliga skäl krävdes för att utvisa honom.

Vid bedömningen ska däremot hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället tas. Mannen hade inga andra släktingar i Sverige förutom en tvåårig dotter. Av särskild betydelse blev därför hur hans dotter skulle komma att drabbas av att hennes far utvisades.

Det framgick av socialtjänstens yttrande att modern var dotterns vårdnadshavare ensam samt att det vid ett tillfälle inletts en utredning efter inkommen polisanmälan om att mannen varit aggressiv och hotfull gentemot modern när dottern var närvarande.

För svag

Mot bland annat den bakgrunden fann tingsrätten att mannens anknytning till Sverige i form av sin dotter var för svag för att en utvisning inte skulle kunna ske.
Han utvisades därför med återreseförbud under en tioårsperiod.

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som fastställer tingsrättens dom.

I fråga om mannens kontakt med sin dotter har hovrätten inhämtat ett yttrande från socialtjänsten. Där framgår att mannens kontakt med sin dotter varit sporadisk och att han träffat henne mer sällan än vad han uppgett i domstol.

Dotterns behov av kontakt med sin pappa utgör därför inte hinder för att utvisa mannen.


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.