Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

40 miljoner kronor krävs efter påstådd renommésnyltning

Nyheter
Publicerad: 2020-10-14 09:09

Kemikaliekonsult-bolaget Intersolia stämmer konkurrenten Chemical Dokumentation på skadestånd om 40 miljoner kronor. Bakom tvisten ligger en påstådd stöld av it-system samt renommésnyltning.

Intersolia har utvecklat ett IT-system, ett så kallat kemikaliehanteringssystem, vid namn iChemistry, och en databas innehållande information om de kemikaliska produkter som finns på marknaden.

Nu stämmer Intersolia konkurrenten Chemical Dokumentation på skadestånd om 40 miljoner kronor.

Stämningen

Stämningen handlar om kemikaliehanteringssystemet iChemistry som bolaget menar har kopierats av konkurrenten och nu marknadsförs som identisk med Intersolias system som funnits längre på marknaden.

Intersolia menar dock att det finns unika funktioner som enbart återfinns i Intersolias iChemistry.

Tre tidigare anställda

På hösten 2015 lanserade Chemical Dokumentation sin verksamhet som en konkurrent till  Intersolia. Redan från första dagen kunde Chemical Documentation tillhandahålla ett färdigutvecklat och leveransklart IT-system med tillhörande databas. Till saken hör att bolaget startades och byggdes upp av tre tidigare anställda säljare på Intersolia.

Intersolia uppger att åtminstone två av de tidigare anställda arbetat under en lång tid vid sidan av sina anställningar i Intersolia med att utveckla Chemical Documentations verksamhet och IT-system, tillsammans med tre utomstående programmerare från ett inhyrt IT-konsultbolag.

När bolaget var bildat och de hade tagit fram IT-systemet, benämnt cDoc, och en databas, benämnd Sareq, som enligt Intersolia, motsvarade Intersolias IT-system och databas, slutade de på Intersolia för att därefter inom loppet av några dagar offentliggöra sin nya verksamhet och börja arbeta med Chemical Documentation.

”Orimligheten i att en nystartad verksamhet, på egen hand och under så lång tid, kunnat utveckla det som Chemical Documentation utgav sig för att tillhandahålla, dessutom till ett avsevärt lägre pris, i kombination med att det var Intersolias personal som byggt upp verksamheten under tiden de varit anställda, fick Intersolia att misstänka att huvudmännen bakom Chemical Dokumentation kopierat och tagit med sin omfattande tillgångar i form av bland annat uyvecklingsmaterail, information ur databasen och information om kunder och prospekt, för att nyttja i Chemical Documentations verksamhet”.

Tidigare stämning i arbetsdomstolen

Redan 2015 väckte Intersolia en talan mot Chemical Documentation och dess företrädare för att dessa röjt och utnyttjat företagshemlig information. I februari 2020 kom Arbetsdomstolen fram till att Intersolias kundlista röjts och utnyttjats men fann däremot inte det bevisat att bland annat utvecklingsmaterial hade röjts eller utnyttjats.

Under processen uppgav nämligen Chemical Documentation att dess IT-system inte allas hade den funktionalitet som framgick av marknadsföringen, utan var ett mycket enklare system utan funktionalitet och att något utvecklingsmaterial från Intersolia inte utnyttjats.

Försöker profitera på Intersolia

I den nu aktuella stämningsansökan menar Intersolia att Chemical Documentation helt enkelt försöker att profitera på och dra nytta av Intersolias etablerade verksamhet genom att marknadsföra en likvärdig tjänst – trots att den inte är likvärdig enligt Intersolia.

”Den kan bäst beskrivas som en fejkad version framtagen för att vilseleda kunden. Detta då den använder iChemistys unika benämningar och beskrivs innehålla den funtionalitet som iChemistry för, men tjänsten i realiteten innehåller något helt annat”.

Enligt Intersolia drabbas bolaget av en ekonomisk skada genom Chemical Documentations renommèsnyltning och falska marknadsföring.

”För att inte se sin försäljning utebli har Intersolia tvingats reducera sina priser. Extra stor skada har uppstått då Chemical Documentation valt att riktat approchera just Intersolias kunder och upparbetade kontakter med potentiella kunder”.

Renommésnyltning

Intersolia beskriver flera kostsamma förändringar som gjorts i verksamheten på grund av nya krav på marknaden. Bolaget har bland annat spenderat miljontals kronor på utvecklingen av sin riskbedömningsfunktion. De tre säljarna, som senare grundade Chemical Documentations, var med och marknadsförde denna funktion som anställda på Intersolia.

Enligt Intersolia marknadsför nu Chemical Documentation en till synes identisk tjänst som påstås vara likvärdig Intersolias tjänst trots att den inte är det. ”Detta utgör otillbörlig renommésnyltning och ett medvetet vilseledande”.

Detsamma beskriver Intersolia för andra tjänster som bolaget tillhandahåller som senare återfinns till synes identiska hos Chemical Documentation.

Skadan uppgår till 40 miljoner kronor

Intersolia menar att Chemical Documentations marknadsföring påverkar kundernas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

”När det finns ett annat företag som motsvarar Intersolias beskrivning men till ett klart lägre pris, är det naturligt att företaget inte väljer att köpa tjänsten av Intersolia alternativt begär ett lägre pris för att köpa tjänsten av Intersolia”.

Intersolia menar att skadan uppgår totalt till cirka 40 miljoner kronor. Bland annat pekar Intersolia på förlorad upphandling med Kustbevakningen som hade gett Intersolia en intäkt på drygt en halv miljon kronor och en felaktig marknadsföring som har drabbat Intersolia ytterligare skada om cirka 1,4 miljoner kronor.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
intersolia-chemistry

Dela sidan:
Skriv ut: