Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

3 000 värnpliktiga ska kallas till repövning under nästa år

Nyheter
Publicerad: 2022-11-17 12:04
Foto: TT

Under nästa år kommer 3 000 värnpliktiga att kallas till repövning.
Den som blir kallad är skyldig att inställa sig eftersom repetitionsutbildningen omfattas av lagen om totalförsvarsplikt.
– Syftet med repetitionsutbildning är att upprätthålla krigsförbandens förmåga men det är också en förutsättning för att kunna behålla krigsplacerad personal i krigsorganisationen, säger Jonny Brandt, personalredovisare på Plikt- och prövningsverket i ett pressmeddelande.

Enligt Plikt- och prövningsverket kallades 300 värnpliktiga till repetitionsutbildning redan under förra veckan inför deltagande i försvarsmaktsövningen Aurora 23 som hålls under våren nästa år.

Sammantaget kommer cirka 3 000 värnpliktiga att kallas till repövning under nästa år. Kallelsen kommer sex månader innan inställelse – och den som kallas måste infinna sig då repetitionsutbildningen omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Arbetsgivare är också skyldiga att bevilja tjänstledigt för den som kallas till repövning.

Arbetsgivaren måste ge tjänstledigt

Den som har studieskäl eller sociala skäl kan dock ansöka om uppskov hos Plikt- och prövningsverket.

Då görs en prövning av myndigheten – och skyldigheten att inställa sig gäller fram till dess att det finns ett beslut om frisedel.

– Erfarenhetsmässigt vet vi att det är ett antal personer som ansöker om uppskov och det tar vi höjd för genom att upprätta en inkallelsereserv, det är personer som vi kan kalla in för att kompensera för eventuella bortfall så att övningen ändå kan genomföras som planerat, säger Jonny Brandt, personalredovisare på Plikt- och prövningsverket i pressmeddelandet.


Dela sidan:
Skriv ut: