Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

14-åring dödade pojke – ”frias” efter bevistalan i hovrätten

Nyheter
Publicerad: 2021-05-04 11:28
Göta hovrätt

En 14-åring som av tingsrätten ansågs skyldig till grov misshandel och grovt vållande till annans död ”frias” helt vid bevistalan i hovrätten.
Hovrätten slår fast att 14-åringen vid tillfället ”var i ett sådant psykiskt tillstånd att det måste anses ursäktligt att han inte klarade av att anpassa sitt agerande till vad som hade varit tillåtet enligt bestämmelserna om nödvärn”.

Det var i augusti förra året som en 17-årig pojke avled till följd av att han knivhuggits av en annan pojke, som var 14 år gammal vid gärningstillfället.
Mot bakgrund av att gärningspersonen var under 15 år valde åklagaren, efter begäran av socialnämnden, en så kallad bevistalan vid tingsrätten för att klargöra om 14-åringen gjort sig skyldig till något brott.

Tingsrätten kom senare att slå fast att 14-åringen gjort sig skyldig till grov misshandel och grovt vållande till annans död. Han hade visserligen agerat i nödvärn, men det våld han använt sig av ansågs av tingsrätten ha varit uppenbart oförsvarligt. Något uppsåt att döda 17-åringen ansågs han dock inte ha haft.

”Inte fullt utvecklad impulskontroll”

Domen kom senare att överklagas till hovrätten där 14-åringen begärde att hovrätten skulle ändra domen så att han skulle anses oskyldig och befrias från skadeståndsskyldigheten – något som åklagaren motsatte sig.

Idag har hovrätten meddelat dom i målet och, i likhet med tingsrätten, nått slutsatsen att 14-åringen använde mer våld än vad nöden krävde. Hovrätten anser dock att det måste anses ursäktligt att han inte anpassade sitt agerande till det som hade varit tillåtet enligt nödvärnsrätten. Göta hovrätt skriver i ett pressmeddelande att:
”17-åringens knivangrepp mot 14-åringens kamrat kom plötsligt och att det var ett mycket kort händelseförlopp. Det fanns därför egentligen inte någon tid för 14-åringen att tänka efter hur han skulle agera i situationen. Det har också framkommit att 14-åringen var mycket rädd vid tillfället, att han upplevde att kamraten inte kunde försvara sig och att han trodde att kamraten skulle komma att dödas. Hovrätten har även tagit hänsyn till att 14-åringen på grund av sin låga ålder inte kan anses haft en fullt utvecklad impulskontroll och att hans omdömesförmåga inte kan anses ha varit i nivå med en vuxens”.

Han frias därför helt och befrias från sin skadeståndsskyldighet mot 17-åringens anhöriga.


Dela sidan:
Skriv ut: