Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utskott säger ja till ny lag om utländska direktinvesteringar

Näringsliv
Publicerad: 2020-09-25 08:55

Utrikesutskottet anser att riksdagen bör säga ja till regeringens förslag om en ny lag i syfte att säkra granskningen av utländska direktinvesteringar.
Detta då dessa anses kunna hota skyddsvärda svenska företag.

Fram till 1992 var det möjligt att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag, men efter det har det inte funnits något regelverk som gjort det möjligt att stoppa investeringar som skulle kunna hota företag som bedriver känslig verksamhet inom exempelvis teknologi, infrastruktur och energi.

Från och med oktober i år träder en ny EU-förordning gällande utländska direktinvesteringar i kraft och det förslag som regeringen nu lagt fram kompletterar den förordningen.
Förordningen innehåller ett ”gemensamt regelverk för hur länderna kan granska och ibland hindra utländska investeringar” och ”anger också att varje land ska utse en kontaktpunkt som bland annat ska kunna byta information om utländska direktinvesteringar med andra medlemsländer”.

Ska få inhämta uppgifter inför en investering

Regeringen har gett Inspektionen för strategiska produkter (ISP) uppdraget som kontaktpunkt för Sverige och de föreslås, utöver den internationella samordningsrollen , även få befogenhet att hämta in vissa uppgifter från inblandade företag inför en investering, om det finns risk att affären kan påverka svensk säkerhetskänslig verksamhet.

Utrikesutskottet föreslår nu alltså att riksdagen säger ja till regeringens förslag som föreslås börja gälla redan den 1 november i år.


Dela sidan:
Skriv ut: