Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Svenska Spel missbrukar inte dominerande ställning på marknaden

Näringsliv
Publicerad: 2020-03-16 08:46

Svenska Spel missbrukar inte en dominerande ställning på marknaden för onlinespel – trots att man använt sin plattform för turspel för att marknadsföra sin nya Sport- och Casinodel.
Det slår Konkurrensverket fast efter att ha granskat en anmälan från Branschorganisationen för onlinespel.

Det var Branschföreningen for onlinespel, BOS, som inkom till Konkurrensverket med en anmälan angående missbruk av dominerande ställning gällande Svenska Spel.

Enligt BOS missbrukar Svenska Spel sin dominerande ställning på lotteri­marknaden genom att använda den som hävstång på den konkurrensutsatta marknaden for kommersiellt onlinespel och vadhållning där Svenska Spels dotterbolag Svenska Spel Sport & Casino AB (Sport & Casino) verkar.

Det handlar, bland annat, om att Svenska Spel hänvisat till Sport & Casino-verksamheten på Svenska Spels hemsida och i mobilapplikationen för turspel samt att man gått ut med fortlöpande information om betydelsen av två konton till alla Svenska Spels kunder, även till kunder som endast spelar turspel. Ageranden som enligt BOS inte utgör pris- och prestationskonkurrens utan snedvrider konkurrensen samt medför inträdes- och expansionshinder for andra aktörer på den nyligen konkurrensutsatta marknaden.

Inte svårt för andra bolag att konkurrera på marknaden

Konkurrensverket har nu utrett frågan och konstaterar att Svenska Spel har ett starkt varumärke jämfört med övriga aktörer inom spelbranschen. Bolaget har dessutom ett stark ställning inom området för lotterier och har licens förbehållen staten.

Därtill belastar kostnader för investeringar i huvudvarumärket till stor del området med licens förbehållen staten till förmån för det konkurrensutsatta området.

Samtidigt visar Konkurrensverkets utredning att varumärken inte är avgörande för kundernas val av spelbolag och det finns, enligt Konkurrensverket, ett antal stora internationella aktörer med kända varumärken som marknadsfört sig mot svenskar under en längre tid. Enligt Konkurrensverket är dessutom det totala antalet aktörer med licens för onlinespel och vadhållning betydande och inträdeshindren för andra bolag därmed begränsade.

Rådande marknadsförhållanden minskar således risken för att konkurrensen skadas.

Med anledning av detta finner Konkurrensverket inte skäl att prioritera en fortsatt utredning.


Dela sidan:
Skriv ut: