Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utbildningsföretag får dra av moms för bidragsfinansierat projekt

Skatterätt
Publicerad: 2022-04-20 07:35
Foto Christine Olsson / TT

Ett bolag som bedriver företagsutbildningsverksamhet har rätt att dra av moms för förvärv av varor och tjänster som användes inom ramen för ett bidragsfinansierat projekt.
Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen och avslår ett överklagande från Skatteverket.

Göteborgs Tekniska College AB bedriver, bland annat, momspliktig ekonomisk verksamhet i form av företagsutbildningsverksamhet. Bolaget har bedrivit en del av sin verksamhet som ett projekt, finansierat av Europeiska socialfonden, där företagen som deltar i projektet erbjudits kostnadsfria utbildningstjänster. Enligt bolaget har syftet med projektet varit att gynna den egna företagsutbildningsverksamheten genom att få kontakt med och kunna visa sina färdigheter för en bred kundkrets.

Under 2016 och 2017 köpte bolaget in varor och tjänster som användes inom projektet och drog av ingående mervärdesskatt om sammanlagt ca 2,6 miljoner kronor avseende förvärven. Skatteverket nekade dock bolaget avdrag för ingående moms och anförde att kopplingen mellan kostnaderna i projektet och den skattepliktiga verksamheten var alltför vag och osäker för att kunna medföra avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten.

Fick rätt i underinstanserna

Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som gav bolaget rätt och konstaterade att det var sannolikt att det huvudsakliga syfte med att delta i projektet varit att marknadsföra sin ekonomiska verksamhet och att bolaget därmed gjort sannolikt att kostnaderna i projektet var allmänna omkostnader i den ekonomiska verksamheten.

Skatteverkert kom sedan att överklaga förvaltningsrättens betlut – men kammarrätten gick på underinstansens linje och avslog överklagandet. Kammarrätten slog fast att det fanns ett ”direkt och omedelbart samband” mellan den mervärdesskatt som betalats i samband med förvärven och den samlade skattepliktiga verksamheten som bolaget bedriver.

Frågan kom, efter överklagande från bolaget, sedermera att landa på Högsta fövaltningsdomstolens bord.

HFD fastställer

Högsta förvaltningsdomstolen ifrågasätter inte att sambandet mellan förvärven och bolagets samlade ekonomiska verksamhet grundas på att bolagets tillhandahållanden inom projektet syftade till att marknadsföra, och därmed öka intäkterna i, bolagets skattepliktiga verksamhet.

Mot bakgrund av detta har bolaget rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt på förvärven då dessa utgör allmänna omkostnader i den skattepliktiga verksamheten.

Skatteverkets överklagande ska därför avslås och underinstansernas beslut fastställas.


Dela sidan:
Skriv ut: