Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD river upp konkursbeslut efter att kvinna bevisat sin solvens

Skatterätt
Publicerad: 2019-08-09 13:30
Foto: Kenny Bengtsson/TT

Högsta domstolen upphäver ett konkursbeslut gällande en kvinna som haft en skuld till staten på, vid konkurstillfället, drygt 80 000 kronor.
Efter en omräkning som Skatteverket gjort av kvinnans preliminärskatt har kvinnan näst intill betalat av hela sin skuld och har därför visat att hon numera är solvent.

Helsingborgs tingsrätt försatte i maj 2019 en kvinna i personlig konkurs på ansökan av Skatteverket. Kvinnan hade på förhandlingsdagen en skuld på drygt 80 000 kronor till staten. Tingsrätten framhöll att kvinnan medgett att hon var på obestånd och konstaterade att det saknades synnerliga skäl för att ge henne uppskov med prövningen.

Överklagade

Kvinnan överklagade till Hovrätten för Västra Sverige och begärde att konkursbeslutet skulle upphävas med hänvisning till att Skatteverket nu hade kommit fram till att hon skulle tillgodoräknas preliminärskatt på nästan 65 000 kronor.

Hovrätten konstaterade dock att kvinnan trots detta hade en återstående skuld till staten på drygt 16 000 kronor. Överklagandet avslogs därför.

Konkursen upphävs

Nu upphävs dock konkursbeslutet av Högsta domstolen eftersom Skatteverket inte haft något att erinra mot att det upphävs. Enligt Skatteverket återstår nu endast grundavgiften på drygt 3 000 kronor inklusive ränta obetald samt 2 800 kronor i konkursansökningsavgift.

Högsta domstolen konstaterar att kvinnan får anses ha visat att hon är solvent.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Malin Roubert
red@dagensjuridik.se