Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bolagets sålda bostadsrätter ska beskattas som lagertillgångar

Skatterätt
Publicerad: 2019-10-09 11:04
Foto: Jessica Gow / SCANPIX

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att de bostadsrätter som avyttrats av ett investmentbolag ska anses vara lagertillgångar och därför ska beskattas.

Investmentbolaget nekades under beskattningsåret 2014 avdrag på cirka 5,7 miljoner kronor avseende vinst vid försäljning av lokaler i en bostadsrättsförening.

Enligt Skatteverket skulle bolagets försäljningar och köp av bostadsrätter nämligen beskattas som ett led i en yrkesmässig handel med bostadsrätter. Dessa bostadsrätter skulle således betraktas som lagertillgångar och därmed skulle vinsten vara skattepliktig.

”Kravet på varaktighet het uppfyllt”

Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten då man ansåg att de sålda andelarna istället skulle betraktas som näringsbetingade kapitaltillgångar och därför utgöra en skattefri kapitalvinst.

Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg, ”mot bakgrund av den höga frekvensen av försäljningar, innehavets tydliga omsättningssyfte och föremålet för bolagets verksamhet enligt bolagsordningen, att det krav på varaktighet som kan ställas på en verksamhet som bedrivs av ett aktiebolag för att den ska anses ha bedrivits yrkesmässigt, är uppfyllt”. Bostadsrätterna skulle därför anses utgöra lagertillgångar, och överklagandet avslogs.

Kammarrätten i Stockholm delade senare förvaltningsrättens bedömning och fastställde, utan närmare motivering, underinstansens dom. Domen överklagades dock till Högsta förvaltningsdomstolen som valde att meddela prövningstillstånd i målet.

Fastighetsområdets praxis avgörande för bedömningen

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar nu att bolagets befattning med bostadsrätterna uppfyller det så kallade omsättningssyftet.

Bolaget hävdade att bostadsrätterna inte skulle utgöra lagertillgångar eftersom de är värdepapper. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är dock en bostadsrätt främst en nyttjanderätt som ska beskattas som en sådan och inte som ett värdepapper. Enligt HFD är det, vid bedömningen av huruvida en bostadsrätt är en lagertillgång, den praxis som finns beträffande fastigheter som ska vara vägledande. Avgörande faktorer vid en bedömning är således, enligt HFD, antalet omsatta bostadsrätter, innehavstid och varaktighet och regelbundenhet i handeln.

Vid en sammantagen bedömning anser Högsta förvaltningsdomstolen därför att investmentbolaget har bedrivit yrkesmässig handel med bostadsrätter som i därför utgjort lagertillgångar.


Dela sidan:
Skriv ut: