Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen föreslår generösare regler för personaloptioner

Näringsliv
Publicerad: 2020-11-18 07:34
Finansminister Magdalena Andersson Foto: Fredrik Sandberg / TT

Skattereglerna för personaloptioner ska utvidgas så att fler företag kan utnyttja förmånen och på så sätt kunna behålla nyckelpersoner i företaget.

Förslaget, som nu går ut på remiss, innebär att gränserna för att omfattas av reglerna förändras.
Gränsen för antalet anställda föreslås höjas från 50 till 150, räknat som medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget.
Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning föreslås höjas från 80 till 280 miljoner kronor per år.

Dessutom ska styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna – även om de inte är anställda i företaget.

Ska ge rätt till framtida förvärv av en andel

En annan förändring som föreslås är att en personaloption ska kunna nyttjas för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel, samt att en personaloption ska kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Förslaget om att utvidga reglerna utgör ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras.


Dela sidan:
Skriv ut: