Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Mackägare tvingas lämna ut franchiseavtal till kommunen

Näringsliv
Publicerad: 2021-04-22 08:32
Foto: Anette Karlsen/ TT

Lunds kommun hade rätt att kräva att en franchisetagare skulle lämna ut hela franchiseavtalet inför ett tillståndsbeslut gällande försäljning av tobaksvaror.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en färsk dom.

Ett företag, som genom ett franchiseavtal driver en bensinmack i Lund, ansökte hos kommunen om tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror.
Under ärendets beredning bad kommunen bolaget att ge in franchiseavtalet, men bolaget gav endast in ett utdrag ur avtalet.

Kommunen beslutade senare att avslå ansökan mot bakgrund av att bolaget inte visat att de uppfyller de uppställda lämplighetskravet. Kommunen hänvisade till att det inte, av det inlämnade utdraget, gick att utläsa vilket inflytande och ekonomiskt intresse franchisegivaren har i verksamheten. Eftersom bolaget inte hade lämnat in franchiseavtalet i sin helhet kunde ”kretsen av personer med betydande inflytande i verksamheten inte identifieras”.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet. Företaget tog då ärendet vidare till kammarrätten – som gav bolaget rätt. Enligt kammarrätten saknades förutsättningar att avslå bolagets ansökan på den grunden att avtalet inte hade getts in och visade målet åter till kommunen för ny handläggning av ansökningen.

HFD ger kommunen rätt

Kommunen överklagade senare kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu ger kommunen rätt.

Enligt HFD kan innehållet i franchiseavtalet ”ha betydelse för att myndigheten ska kunna identifiera den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i den verksamhet som omfattas av avtalet, vilket i sin tur har betydelse vid prövningen av om bolaget kan anses lämpligt att bedriva detaljhandel med tobaksvaror”.

Mot bakgrund av detta kan avtalet därför vara ett ”nödvändigt underlag vid kommunens tillståndsprövning”. Kommunens begäran får därför, enligt HFD, anses rimlig i förhållande till de olägenheter den kan antas medföra för bolaget och kommunens överklagande ska därför bifallas.


Dela sidan:
Skriv ut: