Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kupongskattelagen ersätts med ny lag – källskatt på utdelning

Näringsliv
Publicerad: 2022-06-08 07:53
LAGBOKEN

Den nuvarande kupongskattelagen ersätts med en ny lag. Skatten ska kallas källskatt på utdelning och ska omfattas av bestämmelserna i lagen mot skatteflykt.

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag för att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar till utländska personer. Förslaget innebär bland annat att det införs nya krav på att lämna uppgifter på individnivå om den som är skattskyldig. 

Ny lag

Den nuvarande kupongskattelagen ersätts i och med förslaget med en ny lag. Skatten ska kallas källskatt på utdelning. Liksom i dag är skattesatsen som utgångspunkt 30 procent på utdelningen men kan vara reducerad om Sverige har skatteavtal med det andra landet.

Källskatt tas ut på utdelning på andelar i bland annat svenska aktiebolag och svenska värdepappersfonder och specialfonder som innehas av utländska företag och privatpersoner.

Det införs ett krav på att lämna uppgifter på individnivå i skattedeklarationen för att kunna få en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället. Detta görs för att minska fusk och fel. En reducerad skattesats kan användas i de fall Sverige har ett skatteavtal med det andra landet som reglerar detta.

Källskatt på utdelning ska omfattas av bestämmelserna i lagen mot skatteflykt.

Ska öka statens intäkter

En aktör som benämns godkänd mellanhand ska kunna ta över ansvaret för att innehålla, redovisa och betala in källskatt på utdelning.

Förslaget bedöms öka statens intäkter med 210 miljoner kronor per år.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas från och med den 1 januari 2024.


Dela sidan:
Skriv ut: