Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Varning och straffavgift för advokat – tredje gången på ett år

Juristbranschen
Publicerad: 2020-01-14 14:30
Foto: Emil Langvad / TT

En advokat som anmäldes till Advokatsamfundets disciplinnämnd den 6 november 2018 har fortfarande inte yttrat sig i ärendet.
Innan årsskiftet fick han därför sin tredje varning förenad med straffavgift – under ett och samma år.

Den 20 mars 2019 fattade disciplinnämnden ett delbeslut genom vilket advokaten tilldelades en varning förenad med straffavgift om 5 000 kronor för att han inte yttrat sig om den anmälan som inkommit mot honom.

Den 4 april hörde samfundet återigen av sig till advokaten och bad denne inkomma med sitt yttrande – utan framgång. Trots att ytterligare två påminnelser skickades hörde advokaten aldrig av sig och disciplinnämnden fattade därför, den 22 augusti, ytterligare ett delbeslut där advokaten tilldelades varning med en straffavgift på 25 000 kronor.

Enligt disciplinnämnden hade advokaten genom att inte inkomma med begärt yttrande ”allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat”. Nämnden konstaterade även att advokaten fortfarande var skyldig att komma in med yttrande över den aktuella anmälan och att en fortsatt underlåtenhet ”härvidlag kunde komma att leda till ytterligare disciplinära påföljder”.

Fick sin tredje varning under 2019

I början av september påmindes advokaten än en gång och – med hänvisning till disciplinnämndens delbeslut den 22 augusti 2019 samt tidigare skickade skrivelser – anmodades att snarast, dock senast den 16 september 2019, komma in med det begärda yttrandet.

Påminnelser skickades även senare i september och i oktober, men utan framgång.

Disciplinnämnden beslutade därför att, vid det sista sammanträdet före årsskiftet, tilldela advokaten ytterligare en varning förenad med en straffavgift på 40 000 kronor. Samtidigt konstaterade nämnden att advokaten fortfarande är skyldig att inkomma med sitt yttrande och att en fortsatt underlåtenhet kan komma att leda till ytterligare disciplinära påföljder.


Dela sidan:
Skriv ut: