Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Självklart att man ska kunna utbilda sig på distans”

Juristbranschen
Publicerad: 2020-05-04 14:21
JK Mari Heidenborg och riksåklagaren Petra Lundh

Det är bra med ett utbildningskrav för advokater.
Det anser justitiekansler Mari Heidenborg, hovrättspresidenten Anders Perklev, riksåklagaren Petra Lundh och tidigare ordföranden i Advokatsamfundet Bengt Ivarsson. 
De ifrågasätter inte Advokatsamfundets slopade krav på utbildning under 2020, men slår ett slag för utbildning på nätet.

Redan 2003 beslutade Advokatsamfundet om att alla advokater måste genomgå ett antal timmars vidareutbildning varje år. Fyra år tidigare hade den statliga utredningen om tillsyn över advokater (SOU 1999:31) tagit upp frågan ”i syfte att öka kompetensen i advokatkåren”.

2020 blir, såvitt vi känner till, det första året som Advokatsamfundet helt slopar kravet på 18 timmars utbildning. Om advokaterna själva skulle tagit ett sådant initiativ skulle de ha kunnat bli föremål för disciplinärende men nu har de alltså stöd från sitt samfund.

Vikten av vidareutbildning understryks

Att vidareutbildning för advokater är viktig framgår av intervjuer med ledande jurister inför den här artikeln.

– Det är bra med ett krav på fortlöpande utbildning för advokater eftersom de har en viktig roll i samhället, anser Anders Perklev, hovrättspresident på Svea hovrätt.

Han får medhåll av justitiekansler Mari Heidenborg som ansvarar för tillsynen av advokater i Sverige. 

– Oavsett vilken roll man har finns det ett behov av fortbildning.

Riksåklagare Petra Lundh ser stora fördelar med årlig fortbildning för advokater.

– Jag tycker att det är mycket bra att det finns ett krav på advokater att årligen genomgå viss utbildning. Genom kravet garanteras att advokater kontinuerligt håller sig uppdaterade vilket i sin tur innebär en kvalitetsstämpel för de som anlitar dem.

Corona inget hinder när man kan utbilda sig via nätet

Både justitiekanslern och hovrättspresidenten känner till Advokatsamfundets beslut den 16 mars att slopa utbildningskravet på grund av den rådande pandemin. Ingen av dem vill ifrågasätta samfundets bedömning men pekar också på möjligheter att ta del av kurser på andra sätt än de traditionella.

– Domstolarna har ju också fått ställa in utbildning så jag tvivlar inte på att samfundet gjort en grundlig bedömning av detta. Helt klart minskar ju utbudet när utbildningar ställs in men i den mån det finns relevanta utbildningar på nätet är ju Corona inget hinder, säger Anders Perklev.

Han tror dock inte att utbildningarna på nätet räcker för att täcka alla de behov som advokaterna har.

Mari Heidenborg berättar att två tredjedelar av JK:s personal arbetar hemifrån på grund av pandemin och hon tycker att det är ”rimligt att ge avkall på utbildningskravet när situationen är som den är”. Hon vill dock lyfta fram online-utbildningarna.

– Jag tror att den här situationen leder till att man testar nya vägar. Det är självklart att man ska kunna utbilda sig på distans. Jag ser i alla fall inga hinder mot det.

Kan diskutera om kravet ska slopas helt eller delvis

Petra Lundh har förståelse för Advokatsamfundets beslut men uppger att det går att anpassa sig till de rådande omständigheterna. Åklagarna har som yrkesgrupp lyckats anpassa sig digitalt i spåren av Corona. Vi har ställt in våra utbildningar under våren. Vi gör nu i stället försök med att ge vissa delar av grundutbildningen digitalt. Därutöver har vi också tagit fram särskilda webbinarier för att medarbetarna ska kunna fortsätta kompetensutveckla sig.

Bengt Ivarsson, advokat på Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping och tidigare ordförande för Advokatsamfundet, har förståelse för Advokatsamfundets beslut.

– Det visar väl att kursarrangörerna inklusive Advokatsamfundet inte har samma möjligheter nu att hålla utbildningar. Sedan kan man förstås diskutera om man ska slopa kravet helt eller bara delvis.

Bengt Ivarsson tror dock att pandemin bidrar till att påskynda utvecklingen mot fler digitala utbildningsalternativ för advokater.

– Det kommer gå snabbare än det annars hade gjort. Men det passar bäst för utbildningar av föreläsningskaraktär. När det blir mer interaktivitet är det nog fortfarande bättre att träffas fysiskt, säger han.


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.