Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Oenig disciplinnämnd prickar advokat som inte rådde motpart anlita ombud

Juristbranschen
Publicerad: 2022-05-04 14:17
Foto: Fredrik Sandberg/TT

En advokat får en erinran för att han inte rådde motparten att anlita ett eget ombud i samband med att han skickade en rättelseanmaning.
Disciplinnämnden är dock kluven och fyra ledamöter, däribland generalsekreteraren, anser inte att advokaten åsidosatt sina plikter.

Anmälan kom från en boende i ett flerfamiljshus som fått en rättelseanmaning skickad till sig från advokaten. Enligt anmälaren var skrivelsen utformad som om det var styrelsen som var uppdragsgivare, men när han hade möte med styrelsen lät denna honom förstå att de inte hade något med saken att göra.

Istället hade det framkommit att det var en granne som låg bakom det hela och senare fick han samtal Socialnämnden som ville höra sig för om läget. Vid det samtalet framkom det, enligt anmälaren, att enbart styrelsen kan begära rättelse – och inte boende som inte är medlemmar av styrelsen.

Trodde saken var utagerad

Advokaten har i sin tur hävdat att han fått i uppdrag av styrelsen i bostadsföreningen att anmana anmälaren att upphöra med störningar. Innan rättelseanmaningen skickades kontaktade styrelsens ordförande anmälaren och ett möte med styrelsen har hållits där denne fått beskedet att anmaningen initierats av föreningen. Han har inte påstått sig ha eller ha haft något uppdrag från den störde grannen eller dennes familj.

När ärendet hamnade på Advokatsamfundets bord hänsköts det till disciplinnämnden som ombad advokaten att svara på frågan om han hade uppmanat motparten att skaffa ett ombud.

Advokaten uppgav då att så inte skett då han, rätt eller fel, ansett att så inte varit nödvändigt. Detta då anmälaren haft möte med styrelsen, utan hans närvaro, samt att det efter viss mejlväxling med anmälaren inte fanns någon kvarvarande tvistefråga från föreningens sida.

Kluven disciplinnämnd

Disciplinnämnden konstaterar nu att en advokat, när så är påkallat, ska informera motparten om att det inte ingår i advokatens uppdrag att ta tillvara motpartens intressen samt råda denna att anlita advokat. I den aktuella situationen har det, enligt disciplinnämnden, varit påkallat att göra så – och genom att inte göra detta har advokaten åsidosatt sina plikter som advokat. Han tilldelas därför en erinran.

Ordföranden, två ledamöter samt generalsekreteraren är dock skiljaktiga och anser att advokaten inte åsidosatt sina plikter. Enligt de skiljaktiga framgår det att advokaten uppfattat saken som utagerat och att någon tvist inte kvarstod. Under dessa förhållanden anses det inte ha varit påkallat att råda motparten att anlita eget ombud och advokaten anses således inte ha åsidosatt sina plikter.


Dela sidan:
Skriv ut: