Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Nya antagningsregler kan ge färre domare och åklagare”

Juristbranschen
Publicerad: 2020-09-30 10:13
Illustration: Anna Harvard / TT /

Domstolsverket har lämnat ett förslag till ändringar vid notarieantagningen.
Men förslaget riskerar att skapa negativa effekter och ge färre domare och åklagare.
Det skriver Akavia och Saco-S i ett remissvar om notarier till Justitiedepartementet.

Som ett led i att bli åklagare eller domare tjänstgör många jurister som notarier under två år på tings- eller förvaltningsrätt. Dessutom får man tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet – och det är den möjligheten regeringen nu vill ta bort.

Rekryteringsbehov

I dagsläget finns ett behov av att inom både Åklagarmyndigheten och domstolarna att rekrytera personal, för att möta de satsningar som hörs på Polisen.

– Med tanke på hur stort tryck det är och att det finns behov av notarier känns det som helt fel väg att gå. När arbetslivserfarenhet inte tillgodoräknas kan de som redan har relevant erfarenhet behöva tjänstgöra i två år i stället för att snabbare ge plats åt andra, säger Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia.

Negativa effekter

Försämrad genomströmning av notarier riskerar att skapa negativa effekter på den framtida kompetensförsörjningen inom rättsväsendet menar Akavia och Saco-S, som förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker.

– Domstolsverkets argument för att tjänstgöringen ska vara två år är att tiden behövs för att utföra utbildningsmoment och för att göra en bedömning av notariens arbetsinsatser. Vi anser att notarierna behöver avlastas genom att man anställer fler handläggare, beredningsjurister och föredragande. Det skulle frigöra tid för notarierna att ägna sig åt utbildningsmomenten och underlaget för bedömning skulle bli bredare, säger Jenny Crawford, ansvarig för notariefrågor vid Saco-S. 

Domstolsverkets har också föreslagit ett avskaffande så kallade paketanställningar, vilket innebär tjänstgöring dels vid förvaltningsmyndighet, dels vid tingsrätt eller förvaltningsrätt.

– Paketanställningarna bör finnas kvar för att tillförsäkra att bred kompetens inte går förlorad inom framtidens domstolsväsende. Vi behöver rusta rättsväsendet med en mångfald av kompetenser och erfarenheter för framtiden, säger Anna Nitzelius.


Dela sidan:
Skriv ut: