Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Johan Pehrson(L): Kraftigt höjd straffavgift krävs för avsedd effekt

Juristbranschen
Publicerad: 2021-02-02 13:25
Johan Pehrson (L) Foto: Jessica Gow/TT

Liberalerna vill se en kraftig höjning av straffavgiften för advokater som missköter sig – och en möjlighet att återkalla advokattiteln under viss tid för den som inte utesluts.
Det säger partiets rättspolitiske talesperson, Johan Pehrson, till Dagens Juridik.
– Idag kan samfundet endast döma ut straffavgifter på belopp mellan ettusen och femtiotusen kronor, vilket är alldeles för lågt 2021. För att få avsedd effekt borde maxnivån kanske vara det tiodubbla och kopplat till prisbasbeloppet.

Under förra året uppmärksammades en rad fall där advokater, främst offentliga försvarare i brottmål, påstods ha agerat bristfälligt, och i vissa fall även begått brott inom ramen för sin tjänsteutövning.

De uppmärksammade fallen har lett till ett ökat fokus på Advokatsamfundets disciplinära verksamhet. Nu även från Liberalernas rättspolitiske talesperson, Johan Pehrson, som nyligen presenterade en rad förslag i syfte att ”utöka sanktionsskalan vid etikbrott”.
Bland dessa finns förlaget om en höjd högsta straffavigft, något som Advokatsamfundet nyligen meddelat att man ska utreda internt.

– För att en straffavgift ska ha effekt måste den rimligtvis vara så hög att den har en viss avskräckande effekt. Idag kan samfundet endast döma ut straffavgifter på belopp mellan ettusen och femtiotusen kronor, vilket är alldeles för lågt 2021. För att få avsedd effekt borde maxnivån kanske vara det tiodubbla och kopplat till prisbasbeloppet, säger Johan Pehrson till Dagens Juridik.

”Politikerna måste förse samfundet med verktyg”

Liberalerna vill inte bara se höjda straffavgifter, utan även en utökad sanktionsskala där Advokatsamfundet får möjligheten att återkalla titeln för en advokat som misskött sig ”under en viss tid”. I dagsläget finns enbart uteslutning att tillgå om en varning förenad med straffavgift anses vara en för mild påföljd.

– Det är advokatsamfundet som ansvarar för den disciplinära tillsynen av sina medlemmar, men vi politiker måste förse samfundet med rätt verktyg så att denna verksamhet kan fungera på bästa möjliga sätt. Att återkalla titeln för viss tid är givetvis en mycket ingripande sanktion men skulle kunna vara lämpligt att införa i de fall det är fråga om allvarligt brott mot god advokatsed, men inte så allvarligt att det bör leda till permanent uteslutning,

– Man skulle kunna tänka sig en möjlig återkallelsetid på upp till ett år, men detta är givetvis något ’politiken’ kan diskutera med advokatsamfundets företrädare för att hitta en bra avvägning, säger Johan Pehrson, som är positiv till att Advokatsamfundet nu valt att utreda vissa disciplinfrågor.

”Bör införas möjlighet till omedelbar avstängning”

Enligt Johan Pehrson bör också övervägas om det inte ska finnas en möjlighet för disciplinnämnden att, interimistiskt, stänga av de advokater som misstänks för de allvarligaste förseelserna i väntan på nämndens prövning.

– De nu misstänkta fallen om förtroendeskadligt beteende som har omskrivits i media är ytterst allvarliga. Även om dessa fall ännu inte prövats finns det anledning att redan nu fundera över om det i de allvarligaste fallen bör införas en möjlighet till omedelbar avstängning i avvaktan på disciplinnämndens slutgiltiga beslut.

– Advokaterna har en nyckelroll i ett fungerande rättsväsende och om det skulle finnas advokater i kåren som agerar så olämpligt att det finns anledning att befara att de kommer att fortsätta hindra en korrekt rättsskipning, så bör det finnas en möjlighet att omedelbart förhindra detta.


Dela sidan:
Skriv ut: