Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Advokaten krävde 600 kronor för promenad – ska prövas av HD

Juristbranschen
Publicerad: 2019-10-04 13:36
Foto: Therese Jahnson / SvD / SCANPIX

Högsta domstolen ska pröva om ett målsägandebiträde har rätt 630 kronor i tidsspillan för en promenad mellan kontoret och åklagarmyndigheten.

Det var i sin kostnadsräkning för ett misshandelsmål som målsägandebiträdet yrkade ersättning med 633 kronor för tidsspillan för en promenad mellan sitt kontor och åklagarmyndigheten tur och retur. En promenad som enligt advokaten tagit sammanlagt 30 minuter.

Göta Hovrätt hänvisade till ett tio år gammalt hovrättsavgörande och avslog målsägandens ersättningsyrkande. Målet Göta hovrätt hänvisade till handlade även detta om ett målsägandebiträde som nekats ersättning för en liknande promenad. I det avgörandet ansåg hovrätten att målsägandebiträdet borde övervägt ”vilka andra och för staten mindre kostsamma alternativ i fråga om färdsätt som stod till buds, till exempel att åka taxi för en avsevärt mindre kostnad”.

HD ska pröva frågan

Det nu aktuella målsägandebiträdet nöjde sig dock inte med Göta hovrätts avgörande och överklagade beslutet till Högsta domstolen som nu valt att pröva frågan om ersättning för tidsspillan ska utgå vid en sådan promenad.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: