Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

456 anmälningar mot svenska advokater i fjol – ingen uteslöts

Juristbranschen
Publicerad: 2020-01-14 08:56
Foto: Stefan Wahlberg/DJ

Antalet disciplinanmälningar mot advokater uppgick till 456 stycken under förra året.
Det är fem procent färre än under 2018 och beskrivs som ett ”normalår” av Advokatsamfundet.
Ingen av de 456 anmälningarna ledde till att någon advokat uteslöts ur samfundet.

Sammantaget behandlade Advokatsamfundets disciplinnämnd 636 ärenden under förra året.

De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden.

Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 196 ärenden under 2019 och av dessa ledde 129 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I 75 av fallen landade beslutet på erinran, 26 advokater fick varningar och 28 advokater fick varning förenad med straffavgift – ingen advokat uteslöts.

”Jobbar långsiktigt med advokatetik”

Att antalet anmälningar inte ökar, trots att kåren växer, tror Advokatsamfundets generalsekreterare hänger ihop med de höga inträdeskraven och de stränga utbildningskraven som finns för advokaterna.

– Advokatsamfundet arbetar långsiktigt med advokatetik på flera fronter: höga inträdeskrav för att bli advokat, krav på Advokatexamen där advokatetik är en viktig del, obligatorisk professionell vidareutbildning för alla advokater och proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer. Det sjunkande antalet anmälningar visar att arbetet har gett resultat, säger Mia Edwall Insulander.

Sedan år 2000 har antalet anmälningar till disciplinnämnden minskat med 25 procent trots att antalet advokater har ökat med 75 procent.


Dela sidan:
Skriv ut: