Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Starta eget-bidraget ökar risken för överskuldsättning

HR
Publicerad: 2019-10-10 09:41
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Arbetsförmedlingens stöd till den som vill starta eget företag är en framgång för statsfinanserna. Samtidigt ökar stödet risken för överskuldsättning bland mottagarna.
Det visar Riksrevisionens senaste granskning.

Stödet har funnits sedan 1984 och kostade under förra året 203 miljoner kronor för de drygt 5 000 personerna som mottog någon form av stöd.

När Riksrevisionen tittade närmare på de långsiktiga effekterna för de personer som valde att starta eget visade det sig att deltagarna, särskilt kvinnor, minskade sin inkomst under flera år i jämförelse med de som vid programstarten var fortsatt arbetslösa eller deltog i någon annan av Arbetsförmedlingens insatser.

– Deltagarnas inkomster steg dock successivt och efter sju år blev effekten positiv för män medan det tog ytterligare några år för kvinnorna, säger Joakim Hveem, projektledare för granskningen i ett pressmeddelande.

Risken för överskuldsättning ökade med 60 procent

Granskningen visade dessutom att de som deltagit i programmet ökade risken för överskuldsättning med 60 procent. Riksrevisorn Stefan Lundgren tror att en av orsakerna till detta är att deltagarna fått bristfällig information om vilka ekonomiska konsekvenser egenföretagande kan få.

– Vår bedömning är att arbetsförmedlarna behöver informera deltagarna bättre om att egenföretagande ofta innebär långa perioder av låga inkomster och ökad risk för en ohållbar skuldsituation. Det gällde särskilt för dem som valde en företagsform som innebär personligt ansvar, säger Stefan Lundgren.

Sysselsättningseffekterna av insatsen är även dessa tvetydiga och tyder antingen på nollresultat eller viss förbättring, beroende på vilken definition som används.

Däremot, konstaterar Riksrevisionen, är stödet en stor framgång för statsfinanserna då pluseffekten för statsfinanserna i form av minskad sjukskrivning och arbetslöshetsersättning landade på över 40 000 kronor per deltagare under en tioårsperiod.


Dela sidan:
Skriv ut: