Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HFD: Månadslön inget krav för korttidsstöd

Näringsliv
Publicerad: 2022-06-08 13:15
Foto Janerik Henriksson / TT

Det krävs inte att ett företag betalat ut lön till en anställd på månatlig basis för att företaget ska ha rätt till stöd vid korttidsarbete.
Det konstaterar Högsta förvaltningsrätten och slår fast att det primära är att en arbetstagarens ordinarie lön kan fastställas – inte hur den betalas ut.

Ett aktiebolag med en anställd ansökte om preliminärt stöd vid korttidsarbete för denne avseende perioden 16 mars-16 juli 2020. Bolaget fick dock avslag på sin ansökan då Tillväxtverket konstaterat att de inte betalat arbetsgivaravgifter under den aktuella jämförelsemånaden. Stöd får nämligen, enligt Tillväxtverket, lämnas för den som var anställd under den aktuella jämförelsemånaden.

Bolaget tog frågan till förvaltningsrätten och uppgav där att det saknades arbetsgivaravgifter för jämförelsemånaden av skälet att man betalar ut lönen i en klumpsumma en till två gånger per år – trots att anställningen gällt under hela året och lönen belöpt på samtliga månader. Förvaltningsrätten fastställde dock Tillväxtverkets beslut och konstaterade att att det inte gick att fastställa den ordinarie lönen för stödmånaden eftersom lön inte hade betalats ut varje månad.

Vann i kammarrätten

Bolaget gav sig dock inte och överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten – som upphävde underinstansernas avgöranden och visade målet åter till Tillväxtverket för ny prövning. Kammarrätten pekade på att utredningen gav stöd för att bolaget regelmässigt betalar ut lön en till två gånger per år och att en ordinarie lön därför kunde fastställas. Det saknades därför skäl för Tillväxtverket att avslå ansökan på den grunden. Huruvida bolaget uppfyllde de övriga förutsättningarna för att få ta del av stödet hade dock inte prövats, vilket skulle göras av Tillväxtverket.

Tillväxtverket kom senare att överklaga kammarrättens dom, till Högsta förvaltningsdomstolen, och yrkade HFD skulle upphäva underinstansens dom.

Krävs inte att lön betalas månatligen

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar nu att en grundläggande förutsättning för att stödet ska gå lämnas är att personen ifråga varit anställd under såväl jämförelsemånaden som stödmånaden – men att avsaknaden av arbetsgivaravgifter ”inte nödvändigtvis innebär att en arbetstagare inte har varit anställd under en specifik månad”. Det kan därför inte ställas krav på att arbetsgivaravgifter ska ha betalats under eller för jämförelsemånaden för att en arbetstagare ska anses vara anställd. Det innebär i sin tur att en ansökan inte kan avslås enbart på denna grund.

Vidare konstaterar HFD att det inte kan utläsas av varken lagtext eller motivuttalanden att utbetalningar av lön ska ha skett månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. Det måste dock gå att fastställa den ordinarie lönen som arbetstagaren skulle haft under stödmånaden – vilket arbetsgivaren har bevisbördan för.

I detta fall står det klart att den anställde fått lön två gånger per året och att denna beräknats utifrån en och samma månadslön. Den anställdes ordinarie lön kan därför fastställas och Tillväxtverkets överklagande ska avslås.


Dela sidan:
Skriv ut: