Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Företagarna oroar sig för framtida sjukskrivningar

Näringsliv
Publicerad: 2020-11-17 08:41

En tredjedel av landets företagare oroar sig för att medarbetare ska sjukskriva sig, det visar en ny Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar.
Coronapandemin och osäker framtid för företaget tros vara bidragande faktorer till den ökade oron.

Enligt undersökningen uppger så många som var femte företagare att de måste dra ned på verksamheten om företaget drabbas av långtidssjukskrivning. Samtidigt uppger fyra av tio att de saknar kunskap om vilket rehabiliteringsansvar de har för sina anställda.

– Generellt ser vi att det är dyrare med många korttidssjukskrivna men värre för verksamheten om någon är borta en längre tid. Utöver den stora kostnad som sjukfrånvaro medför, kan risken att tvingas dra ned på verksamheten och känslan av att sakna kompetens att hantera medarbetares ohälsa spä på oron hos många företagare, säger Kristina Ström Olsson.

För drygt två år sedan skärptes dessutom reglerna för arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar. Det betyder att arbetsgivaren måste ta fram en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsplan senast på den 30:e sjukskrivningsdagen om sjukskrivningsperioden bedöms bli 60 dagar eller längre.
Kristina Ström Olsson uppmanar därför företagarna att arbeta proaktivt med sin arbetsmiljö.

– Egenföretagare eller ett företag med att fåtal anställda kan ha svårt att tackla en sjukskrivning som varar i mer än 14 dagar. Att lägga över uppgifter på andra anställda kan orsaka ökad stress, medan att ta in vikarie eller konsult kan kosta för mycket. Här är det viktigt att arbeta proaktivt med arbetsmiljön och att förebygga ohälsa och eventuell sjukskrivning i den mån det går, säger Kristina Ström Olsson.


Dela sidan:
Skriv ut: