Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Företagare och kommunchef fälls i muthärva

Näringsliv
Publicerad: 2019-07-12 09:07
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Två företagare och gatuchefen i Grums kommun döms för givande och tagande av muta efter att gatuchefen mottagit en fyrhjuling värd 30 00 kronor av den ena företagaren och köpt en bil till kraftigt underpris av den andra.

Två män åtalades vid Värmlands tingsrätt för givande av muta till den dåvarande chefen för gatukontoret i Grums kommun.

Åklagaren gjorde gällande att den första mannen, som arbetat för en bilåterförsäljare, i februari 2014 hade gett gatuchefen en fyrhjuling värd drygt 30 000 kronor.

Fick fyrhjuling värd 30 000 kronor

Tingsrätten fann det bevisat att gatuchefen fått fyrhjulingen av säljaren, och att det aldrig varit aktuellt att han skulle betala för den. Gåvan bedömdes även som otillbörlig, eftersom den ägt rum i nära anslutning till att en kommunal affär gjordes upp. Gåvan kunde enligt tingsrätten även uppfattas som en belöning för gatuchefens tjänsteutövning.

Mot denna bakgrund dömdes säljaren för givande av muta och gatuchefen för tagande av muta.

Köpt bil till underpris

Den andra mannen var ägare till ett markanläggningsföretag. Åklagaren gjorde gällande att företagsägaren i slutet på 2013 hade sålt en bil till gatuchefen, och att gatuchefen bara betalat 100 000 kronor av bilens totala värde på 250 000 kronor.

Företagsägaren och gatuchefen gjorde å sin sida gällande att gatuchefen skulle betala resten av bilen genom inbyte av en båt.

Tingsrätten konstaterade att båten som avsågs var en båt som utannonserats på annonssajten Blocket, men som gatuchefen inte ägde och som han heller aldrig köpte. Av utredningen framgick även att ett kvitto hade skrivits med angivande av bland annat båten som betalning, trots att den inte levererats och inte heller ägdes av gatuchefen. Tingsrätten tog även hänsyn till att företagsägaren aldrig sett båten, utan endast värderat denna utifrån en Blocketannons. Eftersom bilaffären skett till ett uppenbart underpris bedömdes den som otillbörlig. Tingsrätten fann även att förmånen varit ägnad att påverka gatuchefens tjänsteutövning i pliktstridig riktning. Mot denna bakgrund dömdes företagsledaren för givande av muta, och gatuchefen för ytterligare ett fall av tagande av muta.

Överklagade domen till kammarrätten

Båda männen som fällts för givande av muta dömdes till villkorlig dom förenad med böter. Även gatuchefen dömdes till villkorlig dom och böter för att ha tagit emot mutorna.

Företagsägaren överklagade domen mot honom till Hovrätten för Västra Sverige, som nu fastställer tingsrättens domslut.

I likhet med tingsrätten finner hovrätten det utrett att företagsägaren lämnat en bil till gatuchefen för ett pris som understeg bilens marknadsvärde med 150 000 kronor. Frågan i hovrätten var om företagsledaren avsett att ta fullt betalt för bilen genom inbyte av en båt. Hovrätten finner det osannolikt att företagsägaren skulle ha godtagit en delbetalning motsvarande 150 000 kronor genom inbyte av båt under dessa förutsättningar. Hovrätten finner det även osannolikt att företagsägaren sedan skulle glömma att han inte mottagit båten. Mot denna bakgrund är det också enligt hovrätten bevisat att företagsägaren inte tänkt ta emot någon ytterligare betalning för bilen.

Genom att ha överlåtit bilen till underpris bedöms även företagsägaren ha lämnat en otillbörlig förmån till gatuchefen. Precis som underinstansen finner därför hovrätten att företagsägaren ska fällas till ansvar för givande av muta. Hovrätten gör inte heller någon annan bedömning än tingsrätten i fråga om påföljd. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Luna Särman
red@dagensjuridik.se