Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Digital Inn ansöker om rekonstruktion

Näringsliv
Publicerad: 2020-03-25 08:52
Digital Inn ansöker om företagsrekonstruktion. Foto: Eniro

Digital Inn var redo för nystart när Coronaviruset satte käppar i hjulen. Bolaget som i dagsläget har leverantörsskulder om 64 miljoner kronor ansöker om företagsrekonstruktion.

Digital Inn har haft ett par tuffa år med rejäla förluster men med en ny stark ägare var bolaget redo för en nystart. Det gick dock inte som man hade tänkt sig. Bolaget fick snabbt känna av effekterna av Corona-viruset som slog till i början av mars i år. Nu ansöker bolaget om företagsrekonstruktion.

Digital Inn är ett helägt dotterbolag till Digital Inn Holding. Bolaget har två dotterbolag, Digital Inn finans och Macoteket. Bolaget har i dagsläget 136 anställda.

Senaste bokslutet

Det preliminära bokslutet för 2019 visade en förlust om cirka 20 miljoner kronor och årets två första månader visar en förlust om drygt 8 miljoner kronor.

Anledningen till att bolaget i dag har betalningssvårigheter är att man under 2017 genomförde en omfattande uppgradering och byte av affärssystem.

”Omedelbart efter att det nya affärssystemet lanserades konstaterades stora felaktigheter, vilket ledde till betydande störningar i den dagliga verksamheten och som följd därav ett successivt, tilltagande intäktsbortfall”.

Försäljningen gick ned

Enligt rekonstruktionsansökan pågick dessa störningar i stor omfattning under hela 2017 och större delen av 2018. Den direkta effekten på bolaget var att bolaget förlorade 20 procent av sin omsättning och vände från positivt till negativt helårsresultat. Försäljningen sjönk med ytterligare 20 procent under 2018 och förlusten blev då 21 miljoner kronor.

Nedgången i försäljningen och det radikalt försämrade resultatet fick ytterligare följder under 2019.

Bolagets likviditet påverkade negativt och de åtgärder som vidtogs för att åtgärda likviditeten räckte inte till. Bland annat lånade bolaget cirka 10 miljoner via moderbolaget Digital Inn Holding som i sin tur lånade in motsvarande belopp.

Ny ägare – Ambia Trading Group

Under 2019 förvärvade Ambia Trading Group moderbolaget med ambitionen att åter göra verksamheten lönsam och återta förlorade affärsvolymer. Under förvärvsprocessen pågick försämrades dock bolagets läge ytterligare. En försämrad kreditrating ledde till att bolagets huvudleverantör av Apple-produkter försämrade bolagets kreditvillkor, vilket ytterligare försämrade bolagets ställning.

När Ambia förvärvade Digital Inn valde SEB att säga upp Digital Inn-koncernens samtliga kreditavtal, bland annat en checkkredit om 12 miljoner kronor och faktureringsavtal med 80 procent belåningsgrad på kundfordringarna.

”Genom förhandlingar med SEB godtog en gradvis nedtrappning av krediten med 3 Mkr per månad kopplad till att Ambia tecknade borgen för hela engagemanget. Genom överenskommelsen skulle krediten vara nollställd vid månadsskiftet februari/mars 2020”.

Apple-leverantör stoppade varuleveranser

Under 2019 uttryckte huvudleverantören av Apple-produkter en önskan om av successivt minska sin exponering gentemot Digital Inn-koncernen på grund av den ytterligare försämringen av koncernens likviditet. Vid upprepade tillfällen under vintern 2019/2020 stoppades därför leverans av varor till bolaget.

Bolaget hade även under samma period svårt att sköta sina betalningar till andra leverantörer exempelvis hyrsvärdar och kritiska systemlevarantörer. Bolaget uppger att mycket tid lades på att ”parera krav och indrivningshot” istället för att arbeta med försäljning och tillväxt.

Digital Inn skriver i ansökan att man försökt att komma överens med leverantörerna om avbetalningsplaner och nya garantilösningar för att hantera betalningar och säkerställa leveranser till verksamheten. En lösning föreföll vara möjlig i februari och samtidigt planerade bolaget att ta in kapital från den nya ägaren Ambia via en nyemission. Dock stötte bolaget på ytterligare patrull.

Effekterna av coronaviruset

”När effekterna av Coronavirusets utbredning blev allt mer tydlig i början av mars 2020 försämrades förutsättningarna ytterligare för en framgångsrik nystart enligt planerna. Den försäljning som fortfarande fanns att basera en återhämtning på har i praktiken helt försvunnit och att nyttja några av de stöd som presenterats från Sveriges regering för att möta effekterna av Coronaviruset bedöms ge mycket liten eller ingen effekt alls”, skriver bolaget som noterar att det är mycket oklart om och i vilken utsträckning bolaget kan nyttja dessa stöd.

I och med effekterna av coronavirusets utbredning kan inte planen om nyemission genomföras. Bolaget skriver att det är ”svårt att förutse hur långvarig effekterna av de pågående pandemin kommer att vara varför en företagsrekonstruktion bedöms vara det bästa sättet att säkra verksamhetens överlevnad och för att hantera den skuldmassa som bolaget nu har”.

Skulden till leverantörerna uppgår i dagsläget till 64 miljoner kronor. I syfte att undvika en konkurs ansöker nu alltså bolaget om företagsrekonstruktion.

Bolaget föreslår Hans Liljeblad vid Hellström Advokatbyrå som rekonstruktör.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.