Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domstol: Rätt att bötfälla Nasdaq Clearing med 300 miljoner

Bank & Finans
Publicerad: 2021-12-22 10:18
Foto: Linus Sundahl-Djerf / SvD / TT

Finansinspektionen gjorde rätt när man beslutade att varna samt ålägga Nasdaq Clearing AB att betala en straffavgift på 300 miljoner kronor för allvarliga brister i sin verksamhet i samband med att en medlem på företagets råvarumarknad hamnat på obestånd 2018.
Det slår förvaltningsrätten i Stockholm fast under onsdagsförmiddagen.

Det handlar om en incident under 2018 när en clearingmedlem förlorade stora summor på råvarumarknaden i samband med att prisskillnaden mellan nordiska och tyska elpriser ökade kraftigt.

Säkerheten som denne ställt till Nasdaq räckte dock inte till för att täcka förlusten och man tvingades att ta medel ut obeståndsfonden, som utgörs av de samlade clearingmedlemmarnas bidrag och som ska täcka den här typen av förluster.

Inte ställt tillräckliga krav

Efter att FI granskat incidenten kunde man konstatera att Nasdaq Clearing haft allvarliga brister i sin verksamhet. Myndigheten skrev:

”Företaget har inte ställt tillräckliga krav på clearingsmedlemmarnas ekonomiska och operativa förmåga och en felaktig beräkning har lett till att för lite marginalsäkerheter har tagits in. Företaget har dessutom brutit mot investeringsförbudet i EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir) genom att investera egna medel i derivat under alltför lång tid efter obeståndshändelsen, vilket medfört otillåtna exponeringar mot kredit- och marknadsrisker”.

Enligt Finansinspektionen har överträdelserna inneburit ”oacceptabla risker” i Nasdaq Clearings verksamhet, vilka skulle ha kunnat få mycket allvarliga konsekvenser för det finansiella systemet. Bolaget vidtog dock åtgärder för att åtgärda bristerna och klarade sig därför med en varning och en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten fastställer FI:s beslut

Finansinspektionens beslut överklagades till förvaltningsrätten i Stockholm, som idag fastställer beslutet.

I ett pressmeddelande skriver förvaltningsrätten att Finansinspektionen haft fog för beslutet och konstaterar att Nasdaq Clearing ”överträtt EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister” genom att inte ställa tillräckliga krav på medlemmarnas ekonomiska och operativa förmåga. Dessutom har man, genom den aktuella händelsen 2018, överträtt det så kallade investeringsförbudet i Emir när medlemmen hamnade på obestånd.

Varningen och sanktionsavgiften på 300 miljoner står därför fast.


Dela sidan:
Skriv ut: