Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Universitet får betala 726 000 kronor i skadestånd till professor

Arbetsrätt
Publicerad: 2019-06-24 16:03
Foto: Anders Wiklund/ SCANPIX

Stockholms universitet bröt löftet om ett tvåårigt stipendium till en tysk professor i samband med me too-kampanjen. Nu har universitetet dömts att betala 726 000 kronor i skadestånd till professorn då hävningen av avtalet saknade rättslig grund.

Det var november 2017 som den tyske professorn ansökte om ett postdoktorstipendium vid en institution för teoretisk fysik som tillhör Stockholms universitet.

I ansökningsbrevet uppgav professorn bland annat att han fyra år tidigare gjort ett misstag i sin handledning av studenter på California Istitute of Technology, Caltech, vilket lett till disciplinåtgärder, och att han nu önskade starta om på en annan institution. Misstaget, som han var öppen med, ska ha bestått i han alltför öppenhjärtigt berättat om sitt äktenskap för en student.

Fick ny anställning som även den sades upp

Den 22 december 2017 avtalade professorn och Stockholms universitet om stipendiet som skulle ge honom 30 250 kronor i månaden.

Drygt tre veckor senare kontaktades professorn av institutets föreståndare som uppgav att man inte kunde stå kvar vid det träffade avtalet eftersom det uppkommit rykten om professorn under den pågående me too-kampanjen vilket föranlett kritik mot anställningen.

Från Stockholms universitets sida presenterades då ett utkast till anställningsavtal från Åbo universitet, där professorn hade erbjudits en tjänst som ”senior researcher” under en tvåårsperiod. Några dagar efter mötet reste professorn till Åbo och skrev på anställningsavtalet som dock sades upp av Åbo universitet efter en kort tid. Plötsligt stod professorn utan både tjänst och stipendium.

Stämde Stockholms universitet

Professorn stämde Stockholms universitet för att ha agerat vårdslöst genom att häva stipendieavtalet utan rättslig grund, med motiveringen att det skulle solka ned Stockholms universitets vetenskapliga anseende om avtalet fullföljdes. Därigenom skulle professorn, enligt stämningen, ha rätt till ersättning med 751 000 kronor för det uteblivna stipendieavtalet.

En huvudfråga i målet var därför om parterna träffat en förlikning som innebar att Åboavtalet skulle ersätta stipendieavtalet, och att hävningen av stipendieavtalet inte skulle få några rättsverkningar. Parterna är överens om att det är Stockholms universitet som har bevisbördan för att ett sådant avtal har träffats.

Stockholms universitet gjorde gällande att en muntlig förlikning träffades med professorn. Professorn uppger att han var positiv till en lösning som innebar att han erbjöds en tjänst vid Åbo universitet, men hävdar att inget färdigt avtal med det innehåll som Stockholms universitet refererar till kommit till stånd.

Professorn får rätt

Stockholms tingsrätt anser inte att Stockholms universitet lyckats bevisa att ett förlikningsavtal träffats mellan parterna, innebärande att professorn i samband med att han skrev på anställningsavtalet i Åbo avsagt sig rätten att rikta anspråk mot universitetet med anledning av stipendieavtalet.

Hävningen av stipendieavtalet saknade därför giltig grund och skadestånd ska utgå med 726 000 kronor. Enligt stipendieavtalet skulle 25 000 kronor utgå för omkostnader vilket professorn begärde ersättning för men eftersom han inte visat några sådana omkostnader nekas han dock den ersättningen. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se