Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Största reformen på arbetsmarknaden i modern tid”

Arbetsrätt
Publicerad: 2021-06-07 15:11
Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C), och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Foto Henrik Montgomery / TT

Fler anställda ska kunna undantas från turordningsreglerna och det ska bli lättare att vidareutbilda sig – samtidigt som man bibehåller en stor del av sin lön.
Det är några av förslagen om en ny arbetsrätt som idag presenterades av regeringen och dess samarbetspartier.
Det är den största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) under dagens pressträff.

Tre interna bokstavsutredningar har sedan januari utrett och nu lämnat förslag på hur principöverenskommelsen ska genomföras i enlighet med förslaget som lämnats från arbetsmarknadens parter.

Under måndagseftermiddagen höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), tillsammans med representanter från samarbetspartierna, presskonferens där man presenterade vad man kallar ”den största reformen på Sveriges arbetsmarknad i modern tid”.

Två undantag ska bli tre

Reformförslagen innebär bland annat förändringar i turordningsreglerna. Enligt förslaget ska arbetsgivare i framtiden kunna undanta tre arbetstagare, och detta ska dessutom gälla alla företag – oavsett antal anställda. Det ska dock finnas en möjlighet till undantag från turordningsreglerna genom kollektivavtal.

Det föreslås också att anställningsskyddslagens begrepp ”saklig grund” ska ersättas med ”sakliga skäl”. Sådana skäl kan vara arbetsbrist, ”eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen”. Enligt regeringen ska detta skapa ökad förutsebarhet ”med avseende på bedömningen av om det föreligger tillräckliga skäl för uppsägning eller ej”.
Reglerna ska enligt förslagen vara dispositiva.

Lättare att vidareutbilda sig

Det föreslås också att det ska bli lättare för anställda att vidareutbilda sig. Enligt förslagen ska det införas ett omställningsstudiestöd som kan ges till en arbetstagare som arbetat för samma arbetsgivare i minst 8 år. Arbetstagaren ska då ha möjligheten att studera under ett helt år med 80 procent av sin lön.

För att få ta del av stödet krävs att det handlar om studier som är redan idag är studiemedelsberättigade i Sverige, men även utbildningar som finansieras av en omställningsorganisation ska kunna ligga till grund för stödet.

Regeringen beräknar att reformerna, som föreslås vara fullt utbyggda 2026, kommer att kosta staten cirka 11 miljarder kronor årligen.


Dela sidan:
Skriv ut: