Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Risktagande” plastikkirurg får behålla läkarlegitimationen

Arbetsrätt
Publicerad: 2019-06-28 14:45
Foto: Jack ACK Mikrut/ SCANPIX SWEDEN

Förvaltningsrätten upphäver Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut om att återkalla en plastikkirurgs läkarlegitimation – trots att mannen ”visat sig oskicklig i läkaryrket”. Enligt domstolen finns ingen grund för att återkalla legitimationen då mannen inte bedömts ha varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beslutade att återkalla en plastikkirurgs läkarlegitimation efter att ha granskat tolv patienter som genomgått näsoperationer hos mannen.

Vid granskningen kunde nämnden konstatera att nio av patienterna drabbats av komplikationer till följd av sina näsoperationer i form av andningshinder och nästäppa. En patient hade dessutom drabbats av en infektion som krävde sjukhusvård och i ett annat patientfall hade en infektion uppstått i transplantatet.

Uppvisat risktagande beteende vid patientbehandlingen

Mannen överklagade beslutet att återkalla hans legitimation till förvaltningsrätten i Stockholm, som nu gör en annan bedömning än Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förvaltningsrätten konstaterar att mannen uppvisat ett ”risktagande beteende” vid behandlingen av sina patienter. Mannen bedöms även, i för hög utsträckning, ha försökt tillmötesgå patienternas önskemål på bekostnad av det funktionella resultatet. Det framstår dessutom, enligt domstolen, som att mannen i vissa fall överskattat sin egen skicklighet när det gäller att uppnå patientens önskemål.

I likhet med HSAN anser förvaltningsrätten det därför klarlagt att mannen uppvisat ett bristande omdöme, sakkunnighet och ansvar varför han bedöms ha varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke.

Får behålla legitimationen trots sin ”oskicklighet”

Trots att mannens agerande i flera fall, av förvaltningsrätten, bedöms som ”allvarligt” finns det enligt domstolen inget stöd för bedömningen att mannen ”skulle ha förespeglat patienterna ett annat funktionellt eller estetiskt resultat än vad som var möjligt att uppnå och att han inte har förvissat sig om att patienterna har varit medvetna om föreliggande risker”.

Vid en sammantagen bedömning av plastikkirurgens agerande i de aktuella patientfallen, och även med hänsyn till det lidande som de drabbade patienterna har drabbats av, anser förvaltningsrätten dock att det inte är visat att mannen har varit grovt oskicklig.

Domstolen upphäver därför underinstansens beslut att återkalla mannens legitimation.

Eftersom mannen dock visat sig oskicklig finner domstolen att det finns skäl att besluta om en prövotid på tre år och fastställa en prövotidsplan. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Luna Särman
red@dagensjuridik.se