Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Akavia: Jämställdhetsbrister blir ännu tydligare under pandemin

Arbetsrätt
Publicerad: 2020-11-19 08:18
Foto: Simon Rehnström / SvD / TT

Män får mer stöd och oftare de resurser de ber om på arbetsplatsen än kvinnor under coronapandemin, det visar en ny undersökning från Akavia.
Dessutom permitteras fler kvinnor än män och arbetssituationen för kvinnor är mer kritisk.
– Det är mycket bekymrande och en väg bakåt i utvecklingen, som varken gynnar medarbetare eller verksamheter, säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia i ett pressmeddelande.

Akavia har frågat drygt 2300 medlemmar hur Covid-19 påverkar deras arbetssituation. I undersökningen uppger 19 procent av kvinnorna att det krävs både ekonomiska och personella resurser för att hantera arbetsuppgifter kopplade till Covid-19, för män var siffran enbart 10 procent.

När frågan bara gällde personella resurser var skillnaden mellan kvinnor och män ännu större; 29 procent av kvinnorna behöver mer resurser, medan bara 13 procent av männen ansåg sig behöva detta.

Betydligt färre män än kvinnor uppgav dessutom att risken för att permitteras, varslas eller sägas upp på grund av coronapandemin är hög.

– Det är mycket bekymrande och en väg bakåt i utvecklingen, som varken gynnar medarbetare eller verksamheter och där kvinnor riskerar sämre möjligheter att försörja sig. Arbetsplatser bör undersöka pandemins effekter på kvinnors och mäns förutsättningar i arbetslivet och fler åtgärder bör sättas in för att förbättra jämställdheten, säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia i ett pressmeddelande.


Dela sidan:
Skriv ut: