Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Anställd utan juristexamen fick verka självständigt – advokat varnas

Näringsliv
Publicerad: 2021-11-02 14:09
Foto: TT

Den man som i tvisten använde advokatbyråns brevpapper och självständigt undertecknade stämningsansökan som ”juridisk assistent/biträdande jurist” hade bara läst strökurser på universitetet. Den ansvariga advokaten har därmed gjort sig skyldig till ett allvarligt åsidosättande av god advokatsed och får nu varning och böter av samfundet.

En man riktade i en anmälan till Advokatsamfundet på ett antal punkter kritik mot en jurist som företrätt motparten i en tvist om klander av testamente. Juristen anklagades för att ha handlat oetiskt och bland annat ha förbisett en intressekonflikt. 

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade inom ramen för ärendet att ställa fyra frågor till den EU-advokat som innehar den advokatbyrå i Lund som juristen verkat från. Man ville ha svar på om juristen var anställd vid byrån, om han har en juristexamen, om han självständigt biträtt i det aktuella uppdraget samt om advokaten utövat tillsyn över honom. 

”Tagit några juridiska kurser”

Advokaten förklarade i genmäle att mannen som anmälan avser inte är anställd som jurist hos honom, men att han ibland arbetar för byrån på timbasis. Mannen har ”tagit några juridiska kurser” på universitetet, men har ingen juristexamen och används främst för att göra språkliga korrigeringar i olika sammanhang. I den aktuella tvisten hade mannen under advokatens vägledning fått förbereda processdokument och hanterat ärendebehandlingen vid tingsrätten.

Anmälaren genmälde till samfundet att registreringsbevis från Bolagsverket anger att mannen och advokaten är gemensamma innehavare av advokatbyrån. Det framgår med andra ord att han har mer än ett anställningsförhållande med byrån och att han har en mer avgörande position i organisationen än språkrättare.

Anlitat person utan juristexamen

Stämningsansökan i den aktuella tvisten har är självständigt underskriven av mannen som ”juridisk assistent/biträdande jurist”.

Av utredningen framgår enligt disciplinnämnden också att advokaten har anlitat en person utan juristexamen på timbasis och att han självständigt verkat utåt under advokatbyråns namn samt använt dess brevpapper. Genom att tillåta detta har advokaten allvarligt åsidosatt god advokatsed.

Han varnas nu av samfundet och åläggs även att betala 10 000 kronor i straffavgift. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se