Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Vem tar ansvar för unga juristers arbetsvillkor?”

Krönikor
Publicerad: 2021-11-12 11:33

DEBATT – av Petra Segerdahl, VD för Verahill

Under de senaste veckorna har frågan om biträdande juristers arbetssituation återigen kommit upp på dagordningen. I en artikel i Expressen vittnar flera unga jurister om låga löner, tuffa arbetsvillkor och om hur det i slutändan drabbar klienterna.

I branschrapporten “Framtidens jurist 2021”, en årlig rapport där 3 379 heltidsjurister har medverkat, uppger 62 procent att de upplever arbetsrelaterad stress eller oro. Antalet jurister som tycker att aktörerna i branschen gör tillräckligt mycket för att förbättra deras hälsa och välbefinnande ligger bara på 9 procent.

Den bilden återspeglas i en artikel som publicerats i Expressen i dagarna. Där vittnar sex unga jurister om sina första år på advokatbyrå. År som kantats av hög arbetsbelastning, dåliga arbetsvillkor och en hierarkisk kultur. Ofta är det kvinnor som är särskilt utsatta, och det finns en utbredd uppfattning om att det inte går att kombinera familjeliv med arbetet på juristbyrå.

Särskilt oroande i Expressens artikel är vittnesmålen om hur klienterna drabbas, i och med att många biträdande jurister har en lön som baseras på provision i form av antalet debiterade timmar. I artikeln framgår det också att biträdande jurister får hantera den här typen av uppdrag, trots att de egentligen inte har den juridiska erfarenhet som krävs för att utföra uppdraget på ett bra sätt.

Som VD på en familjejuridisk byrå träffar jag ofta personer som står inför, eller befinner sig i, känsliga och ofta livsavgörande situationer. Exempelvis en skilsmässa kan få oerhört stora konsekvenser, inte minst för de eventuella barn som finns med i bilden. Jag tror starkt på att det i den situationen är vårt ansvar som jurister att se till barnens bästa.

Att ekonomiska incitament får styra den här typen av livsomvälvande situationer i människors liv är skrämmande. När den biträdande juristens inkomst är beroende av antalet timmar som hen drar in till byrån riskerar klientens bästa att komma i andra rummet. Ett synsätt som är katastrofalt i alla led då det kan få stora konsekvenser, inte minst om barn är inblandade. Hur ett barns framtid kommer att te sig ska inte vara beroende av att en advokatbyrå har lagt ett alltför stort lass på en alltför oerfaren jurist.

Det som framkommer i såväl branschrapporten “Framtidens jurist” som i Expressens artikel är upprörande, men samtidigt inte förvånande. Jag tror dock att viljan till förändring finns, och är möjlig att uppnå. Framtidens unga jurister ställer högre krav på sina arbetsplatser, och här finns en stor möjlighet för moderna arbetsgivare att möta deras önskemål. I längden kommer det att leda till att de byråer som kan erbjuda en arbetsmiljö där unga jurister mår bra också lockar till sig de bästa talangerna.

En förbättrad situation för de biträdande juristerna kommer inte bara gynna dem, utan även klienterna och på sikt även byråerna.

Några konkreta förslag som kan förbättra situationen:

● Fast lön för biträdande jurister

● Ett tydligt handledarskap “på riktigt” – inte bara på pappret

● Utbildning och coachning i självledarskap, stresshantering och återhämtning

● Ett agilt förhållningssätt till karriär och familjeliv – livet innehåller olika faser och det behöver yrkeslivet också kunna göra

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Annons