Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Utveckla din retorik och muntliga kommunikation i Coronatider!”

Krönikor
Publicerad: 2020-06-04 11:40

KRÖNIKA – av Camilla Wikland, advokat, Hope Advokater.

Retorik är ett av advokatens viktigaste verktyg och redan i antiken definierades det rättsliga talet som en av tre talgenrer – genus judiciale. Oavsett verksamhetsområde och erfarenhet handlar mycket av advokatrollen om att övertyga andra. Trots detta är det få svenska advokater som arbetar målmedvetet med att utveckla sin retorik och muntliga kommunikation. Hur kommer detta sig när det är en självklarhet i till exempel England och USA? En förklaring kan vara vår nordiska tradition där inte retoriken har haft en framskjuten position. Varken i grundskolan eller i de efterföljande studierna läggs någon större vikt vid den muntliga kommunikationen. Universiteten i Sverige – däribland juristutbildningarna – är inte heller kända för levande föreläsningar. Vår tradition innebär inte sällan en rädsla för att ta ut svängarna för mycket och för att inte passa in i ett sammanhang.

Det bristande intresset för retorik bland advokater kan utnyttjas av den som förstår vikten av en levande och dynamisk muntlig argumentation och vågar utnyttja detta. Det går att få ett försprång och övertag inte bara när en domstol ska övertygas i en rättsprocess, utan även vid till exempel avtalsförhandlingar och när advokaten på olika sätt ska få in nya uppdrag. Större tydlighet, klarhet och engagemang både i sammanhang med många åhörare och i enskilda samtal leder till framgång. Motsatsen – en svag kommunikation – kan innebära färre uppdrag och därmed längre lönsamhet, missnöjda kunder och i värsta fall en rättsosäkerhet.

Många advokater och jurister har ställts inför helt nya förutsättningar genom Covid 19-pandemin. En del arbetar hemifrån när advokatkontoret stängt ner och dom flesta tvingas genomföra möten och förhandlingar digitalt. Självklart innebär detta utmaningar – det kan vara svårare att nå fram med sitt budskap i en digital miljö än vid ett fysiskt möte. Men det finns också möjligheter i de ”nya” digitala sammanhangen. Passa på att förbereda möten och förhandlingar extra mycket. Finslipa på din retorik! Kanske finns det mer tid än vanligt för det. Den som tycker det är jobbigt att tala inför människor kan utnyttja att mottagaren av budskapet är på distans. Varför inte också genomföra en digital föreläsning eller lägga ut ett muntligt budskap på Linkedin eller andra sociala medier i marknadsföringssyfte. Min retoriker och mentor Per Furumo har fem retoriska tips som väl använda hjälper dig nå fram med ditt budskap.
(1) Ha aldrig bråttom. Taltempot är viktigt och lugna talare övertygar.
(2) Tala lite starkare än normal samtalston.
(3) Förstärk nyckelorden genom att betona dessa i varje mening.
(4) Våga artikulera mera, det sänder engagemang för din sak.
(5) Pausera! Pauser påverkar orden och anförandets dramaturgi.

För att använda Per Furumos ord: ”Retorik kan vara ett enastående, kraftfullt och funktionellt verktyg, ett verktyg som verkligen gör skillnad, det är obestridligt!” Så för dig som tycker det är jobbigt att ta plats när du talar och argumenterar – utnyttja det tillstånd som vi är i just nu. Ta tillfället i akt och ta ut svängarna, finslipa på ditt tilltal och ditt personliga sätt att utrycka dig muntligt i den digitala världen. Överför sedan detta till kommande domstolsförhandlingar, kundmöten, föreläsningar, säljmöten och andra fysiska möten.
Våga och vinn framgång genom din retorik!

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: