Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Så hanterar du en konkurs – misstagen du ska undvika”

Krönikor
Publicerad: 2022-11-28 11:34
Maria Bengtsson, Head of Legal, Allt om Juridik

KRÖNIKA – av Maria Bengtson, Head of Legal, Allt om Juridik.

Antalet konkurser ökade med över 40 % i oktober månad och många företag står inför kärva tider. Vissa företag kommer tyvärr inte att klara sig och konkursen blir ett faktum. Förutom besvikelsen har en företagare en hel del att tänka på vid en konkurs.

Ett beslut om konkurs sker om bolaget är på obestånd och likviditetsproblemen inte är tillfälliga. Detta betyder rätt och slätt att bolaget inte kan betala sina skulder i den takt som de förfaller till betalning och att situationen inte är tillfällig.

Konkurs inleds genom ansökan hos tingsrätten. Ansökan lämnas in antingen av bolaget självt eller av någon av borgenärerna. Om bolaget har skötts ordentligt vad gäller bokföring, betalning av skatter och avgifter och styrelsen och VD i övrigt har agerat i enlighet med de bestämmelser som finns för att undvika personligt betalningsansvar, finns en fördel att ansöka om ett frivilligt konkursförfarande framför att försättas i konkurs av borgenär.

Tingsrätten utser en eller flera konkursförvaltare som tar över bestämmanderätten över bolagets tillgångar men bolagets styrelse och VD har fortfarande kvar sitt uppdrag och därmed sitt ansvar under konkurstiden. Ta därför hjälp av en jurist eller revisor för att hantera konkursen på ett smidigt sätt.

Eftersom styrelsen och VD fortfarande sitter kvar på sin post och därmed även fortsatt bär på sitt ansvar är det viktigt för att hålla koll på viktiga ansvarsområden som t.ex. att deklarationer, skatt och kontrolluppgifter som avser tiden fram till konkursdagen lämnas in till Skatteverket.

Med uppdraget som bolagets företrädare kommer det så kallade företrädaransvaret som innebär att företrädaren kan bli personligen ansvarig för att själv betala bolagets skatter och avgifter. För att undvika det är det viktigt att ansöka om konkurs i god tid så att det inte uppfattas som att bolagets företrädare har varit uppsåtlig eller grovt oaktsam.

De rådande omständigheterna är extrema och en företagare ska inte per automatiskt se en konkurs som ett misslyckande men glöm inte att framgångsrika bolag har god ordning och reda på sin ekonomi. En konkurs innebär inte slutet som företagare så se till att hålla ordning och reda i nästa bolag och följ noga den ekonomiska utvecklingen, likviditeten och det egna kapitalet och var noga med att bolaget betalar skatter och avgifter i tid. 

Jag vill avluta med att uppmärksamma borgensåtaganden. Om en företrädare för bolaget har gått i borgen innebär det att borgenären kan vända sig till den som gått i borgen för att få betalt när bolaget inte kan betala eller gått i konkurs. Fundera därför ett extra varv när det gäller att gå i borgen för ett bolag och om du är gift se för allt i världen till att en bodelning under äktenskapet är genomförd och att äktenskapsförord är upprättat och registrerat hos Skatteverket innan ett borgensåtagande!

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Annons