Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Ni som leder jurister – satsa mer på ledarskap och hållbarhet”

Krönikor
Publicerad: 2020-02-05 11:39

KRÖNIKA – av advokat Isabella Hugosson, advokatfirman Dahlgren & Partners

Var tredje jurist upplever mycket negativ stress på jobbet. Samtidigt inser nog varje jurist- eller advokatbyrå att medarbetarna är deras viktigaste resurs. Utan dem – inga leveranser. Att medarbetarna presterar bättre om de mår bra borde vara lika självklart. Ändå hörs inte mycket om hur dessa aktörer tar hand om sin viktigaste resurs. Eller är det jag som hör dåligt? Jag tänker att det skulle ”kännas mer 2020” om arbetsgivare tävlade i att vara den mest hållbara arbetsplatsen.

Hållbarhetsfrågor, gällande både miljö och människor, kommer vara i fokus lång tid framöver. Därför kommer också ettmedvetet arbete för hållbarhet att öka som konkurrensmedel.Och arbetet kommer löna sig. Vem väljer bort en arbetsplats med tydlig strategi för arbetsglädje och hållbarhet? Vilken medveten köpare av juridiska tjänster väljer en leverantör med trött, utarbetad personal? Medvetenheten hos köparna lär öka snarare än minska framöver.

Vi har väl alla haft en trist upplevelse, t.ex på restaurang, till följd av ouppmärksam, stressad personal, som verkar tro att man stör dem i arbetet när man egentligen är upphovet till det. Till den restaurangen går man ogärna tillbaka. Även om maten var god. Många arbetsgivare uppträder som den där ouppmärksamme, stressade servitören mot sin egen personal. Att medvetet eller omedvetet ignorera anställdas uttryckliga eller underförstådda behov, att inte ta sig tid för dem eller vara otydlig med förväntningar och visioner, utgör dåligt ledarskap. I längden leder det till stress, missnöje och illojalitet hos de anställda. Men det är svårare att byta arbete än restaurang, så effekterna för arbetsgivaren dröjer längre än för restaurangen, och är svårare att koppla ihop med orsaken – det ouppmärksamma ledarskapet.

Faktum är att forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för välmående på jobbet är ledarskapet. Det påverkar bland annat arbetstillfredsställelse, motivation, arbetsnärvaro, sjukfrånvaro och återgång i arbete efter sjukdom. För välmående på jobbet krävs rättvisa i procedurer och relationer, en hög grad egenkontroll, erkännande för arbetsinsatser, rollklarhet och förutsägbarhet och socialt stöd. Allt detta ryms i ledarskap. Studier har likaså visat att bristande stöd, som att personal inte känner sig lyssnad till eller att det förekommer konflikter eller mobbing på arbetet, kan leda till mental ohälsa.

Bra ledare vågar vara ärliga, arbetar för det gemensamma bästa, ser till att ha goda relationer med medarbetare och strävar mer efter att förstå andra än att själv bli förstådd. Att arbeta för att förstå sig själv och sina medarbetare och deras behov kan vara ett framgångsrecept. Man kan börja med att helt enkelt se till att lära känna och lyssna till sin personal. Vilket kräver att tid avsätts för detta. Möjligen är det svårare än det låter att förstå egna och andras verkliga behov. Det finns hjälpverktyg för detta på marknaden. Ett exempel är MyNeeds, som tillsammans med forskare vid Umeå Universitet hittat ett sätt att mäta individers omedvetna psykologiska behov. Sannolikheten för trivsel och lyckat samarbete på arbetsplatsen ökar med ledare som har insikt om egna och medarbetares behov.

Ska vi arbeta med en enda faktor för att stärka juristers hälsa är det alltså ledarskapet. Forskning visar att den sämsta ledarskapsstilen nämligen är den s.k. ”låt-gå-stilen” – vilken kännetecknas av frånvaro och ofta resulterar i kaos, eftersom andra då ofta gör sig till självutnämnda ledare. Jag tror det finns en hel del ”låt-gå-ledarskap” i vår bransch. Kanske just för att jurister är specialister och förväntas bara ”jobba på” med juridiken? Eller för att det är den mest seniora juristen på plats som blir chef och inte den som är mest lämpad? Många jurister, särskilt vi mer seniora, verkar dessutom inte ens vilja ha ledarskap. Men vi kan ju behöva det ändå.

Arbetsbelastning/återhämtning
Det går inte heller att blunda för att juristers arbetsbelastning länge har ökat och vår återhämtningstid minskat. Vi har smartphones och är ständigt uppkopplade. Växlar mellan att kolla e-post, Messenger och sociala medier hundratals gånger om dagen. Gränsen mellan arbete och ”annat liv” har nästan helt raderats. Juridiken har också ökat i komplexitet och det har länge varit en hög regleringstakt i många branscher, bland annat finansbranschen. Det är nu nödvändigt att tänka till i frågor om återhämtning.

Detta säger många, bland annatförfattaren och läkaren Anders Hansen. (Se SVT:s serie ”Din hjärna”). Hansen jämför digital uppkoppling och godis, och jag har jämfört med alkohol. Att godis och alkohol finns närmast ständigt tillgängligt innebär inte att vi bör ständigt konsumera det. När det gäller godis och alkohol har vi nog förstått. Men nu behöver vi lära oss att begränsa vårt användande även av tekniken.

Hjärnan behöver vila – precis som tänderna och levern. Och detta vare sig du vill eller tycker om det, eller inte. Som arbetsgivare kan man göra mycket för att hjälpa till. Det finns ett oändligt antal sätt: jobba fram en hälsostrategi och en e-policy som begränsar när på dygnet man får skicka e-post, uppmuntra till micro-pauser, återinför fikarast, skapa hälso-/vilorum, erbjud massage/yoga på arbetstid, låt medarbetare jobba hemifrån, stäng ner e-post och telefon vid arbete med komplexa frågor, inför (fler) tysta rum och så vidare. Låt kreativiteten flöda! Hjälp erbjuds av många olika aktörer därute, som bara väntar på att få arbeta med er i dessa frågor.

Men det behövs också vassare regler och fler granskningar. Tänk GDPR-fokus. Jusek har bedömt att juristers arbetsgivare behöver ”arbeta mer” med arbetsmiljöfrågor. Jag undrar hur många advokat- och juristbyråer som bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete värt namnet och som skulle klara en granskning. Jag undrar även när Advokatsamfundet ska börja visa att stressfrågan tas på allvar och kanske överväga att granska frågan? Det är inte minst i klienternas intresse att advokater och biträdande jurister är hållbara.

Till sist ett par vänliga uppmaningar till alla juristchefer: Arbeta aktivt med att stärka och utveckla ert ledarskap! Arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i övrigt! Bjud in alla medarbetare till brain-storming på temat ”10 sätt att minska stress och öka återhämtning”. Inför minst tre nya åtgärder 2020. Ert arbete kommer löna sig. I ökad produktivitet, minskade sjukskrivningar, bättre och noggrannare leveranser och inte minst – gladare, mer lojala och hållbara jurister. Precis som det lönar sig för restauranger med både god, vällagad mat och fokuserad, trevlig personal.
För dit går vi ju gärna tillbaka!

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: