Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Måste jämställdhet vara svårt?”

Krönikor
Publicerad: 2019-09-05 10:16

KRÖNIKA – av Camilla Wikland, advokat, Hope Advokater.

I undersökning efter undersökning lyfts jämställdhet fram som advokatbranschens viktigaste fråga. Delägare pratar sig varma om det i intervjuer och juriststudenter är överens om att framtidens arbetsplats är jämställd. I samma undersökningar nämns ofta att jämställdhet är svårt, tar tid och kräver komplicerade processer. Att det är svårt verkar vara lika självklart som att det är viktigt.

Ingen bransch kan förändras över en natt, men frågan är om vi inte lurar oss själva när vi hela tiden upprepar hur komplicerat det är att behandla människor lika. De senaste åren har det skett många positiva förändringar i branschen. Projekt, planer och mål med fokus på jämställdhet har öppnat fönster och vädrat ut dammiga värderingar. Det är givetvis viktiga steg på vägen, men det verkliga problemet finns i strukturerna.

En traditionellt uppbyggd advokatbyrå bygger på rekrytering av personer som så småningom förväntas kunna bli delägare. Resan mot att bli delägare är tuff, jag har själv erfarenhet av den. Det är också en resa som gynnar män. Majoriteten av dagens delägare är fortfarande män, som väljer män. Så länge traditionella delägarskap utgör kärnan i advokatbyråernas verksamhet kommer jämställdhet, mycket riktigt, att vara svårt. Det är först när vi vågar satsa på alternativa strukturer som vi kan erbjuda attraktiva arbetsplatser. Moderna arbetsplatser där det går att göra karriär på andra sätt än att bli delägare och där rätt person på rätt plats är viktigare än att armbåga sig fram mot toppen.

Statistik visar att personer som arbetar i advokatbranschen i högre utsträckning än medelsvensken lever i traditionella familjekonstellationer. 86 procent är gifta eller sambo, jämfört med rikssnittet på knappt 50 procent. Över hälften av Sveriges advokater har barn under 16 år. Trots det, är det ofta svårt, ibland omöjligt, att kombinera juristyrket med ett välfungerande familjeliv. Otaliga kvinnor har vittnat om hur deras föräldraledighet har stoppat deras resa mot delägarskap. Det måste bli lika självklart för kvinnor och män att vara föräldralediga och det måste finnas alternativ för hur kvinnor och män vill arbeta under och efter sin föräldraledighet. Det är bristen på alternativ som segmenterar traditionella könsroller och därmed ojämnställda arbetsplatser.

Jag hoppas att dagens juriststudenter fortsätter att ställa krav på jämställdhet när de kommer ut i arbetslivet och jag hoppas att köpare av juridik gör samma sak. Ju fler köpare som väljer bort advokatbyråer där kvinnor diskrimineras, desto mer jämställd blir branschen. För det är svårt att driva verksamhet om inga pengar kommer in. Förhoppningsvis kan de få fler advokatbyråer att inse att jämställdhet inte längre är något som går att välja bort.   

Krönikan är en del av Dagens Juridiks nya satsning, tillsammans med Legally Lady,där advokat Ulrika Rogland, tidigare JK Anna Skarhed, advokat Camilla Wikland samt juristerna bakom #medvilkenrätt Emma Fagervall, Ida Kjos och Caroline Snellman turas om att skriva kolumner en gång i veckan.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: