Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Luckor i lagen gör att barn som utsätts för våld har bristande skydd”

Krönikor
Publicerad: 2019-06-28 09:42

KRÖNIKA – av advokaten Anna Ekvall tillsammans med UNICEF Sverige

Trots att våld mot barn är olagligt i Sverige är det inte alltid straffbart. Luckor i lagen gör att barn som utsätts för våld i hemmet har ett bristande skydd. Den senaste nationella kartläggningen visar att så många som 36 % av barnen uppger att de har utsatts för någon form av misshandel av sina föräldrar under sin uppväxt.

Den här månadens krönika skriver jag tillsammans med just UNICEF Sverige som tagit fram rapporten ”Olagligt men inte straffbart”.

Så här säger UNICEF om våld mot barn som är olagligt men inte straffbart. UNICEF Sverige anser att alla former av våld mot barn ska förbjudas och vara straffbara enligt lag. Barns rättsliga ställning behöver stärkas och barn måste få upprättelse när deras rättigheter kränks och kräver;

1. Att det införs en särskild bestämmelse i brottsbalken om misshandel mot barn.

2. Att våld mot barn i svensk lag överensstämmer med barnkonventionens bestämmelser och därmed även innefatta alla former av psykiskt våld.

3. Att barn som utsätts för våld i hemmet får tillgång till socialt stöd och skydd samt till ett anpassat stöd i rättsprocessen.

UNICEF Sveriges rapport ”Olagligt men inte straffbart” har granskat ett antal domar där föräldrar har åtalats för att ha utövat våld mot sina barn, dels undersökt hur det straffrättsliga skyddet ser ut för barn som utsätts för våld i hemmet. Det visar sig att det finns ett glapp mellan agaförbudet i föräldrabalken och bestämmelserna i brottsbalken.

Det innebär att vissa former av barnaga inte räknas som ett brott enligt brottsbalken. Våldet är alltså olagligt men samtidigt inte straffbart. Luckorna i lagen innebär till exempel att psykiskt våld, som att tvingas bevittna våld i hemmet och att utsättas för hot och trakasserier, inte ses som ett brott mot barnet. När det gäller fysiskt våld måste det anses ha orsakat barnet tillräcklig smärta för att händelsen ska ses som misshandel och vara straffbar. Trots att Barnkonventionen förbjuder allt våld mot barn.

Jag tycker samma sak som UNICEF Sverige, att det är en självklarhet att skyddet för våldsutsatta barn och unga ska svara mot Barnkonventionen och alltså omfatta även psykiskt våld.

I förlängningen, att vi ska skydda alla barn mot våld. Något annat vore helt uppåt väggarna fel, särskilt i Barnrättslagstider.

Den 2 juli klockan 15.15 i Almedalen håller Expressen tillsammans med UNICEF Sverige ett livesänt seminarium i Expressen TV med namnet ”Olagligt men inte straffbart. Våld mot barn och luckor i lagen” där förutom programchefen Christina Heilborn även jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, krimonolog Nina Rung och Anna Ekvall deltar.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.